Monthly Archives: september 2018

  • 0

MKCN Clubverslag september 2018

Category : Clubverslagen 2018

Verslag clubavond van de MKCN  op

Maandag  10 september  2018

Aanwezig : 14 leden waarvan 3 jeugdleden

PROLOOG

Na de zomer vakantie een mooie opkomst. Janse is avondvoorzitter bij de herstart van onze maandelijkse bijeenkomsten.

De mini-lecture van Janse draaide dit keer om het thema “Showmanship”. Een Engelse term die in het Nederlands niet echt een goede vertaling kent, gelukkig is dat ook niet nodig omdat iedereen precies weet wat er met deze term bedoeld wordt. Als illustratief voorbeeld voerde hij via een Powerpoint presenttie Houdini op. Janse raadde (ried?) een ieder het boek aan van Bill Kalush: Houdini, the making of America’sfirst super hero en verder het boek Strong Magic van Darwin Ortiz (een boek dat ik ook van harte aanbeveel: geen trucs, maar een geweldige complete behandeling en analyse van de goocheltheorie).

Ortiz  noemt vijf aspecten van Showmanship:

  • challenge (uitdaging), dit brengt er spanning in
  • Prestige; dit wekt (hogere) verwachtingen en genereert dus meer aandacht
  • Uniekheid, genereert nieuwsgierigheid
  • Betekenisvolheid (meaningfullness); het moet wel “ergens over gaan”, genereert betrokkenheid
  • Menselijkheid (Charisma), geef oprecht om het publiek en stel niet alleen jezelf centraal

Wat de effecten betreft, deze moeten voldoen aan de (meeste van de) volgende criteria:

  • bijzonder (intrigerend)
  • moeilijk (althans moeilijk ogend, en jongleur met zes ballen krijgt meer aandacht, waardering en applaus dan één met drie ballen)
  • “jij bent niet de eerste de beste” (dus goed en/of uniek of althans “anders”)
  • pas (een deel van de) act aan “moment” aan, dus creëer interactie en geeft niet alleen een (unilaterale)  demonstratie, geen act op de automatische piloot

Tot slot: wees aimabel, als het publiek jou mag dan zijn ze meer vergevingsgezind of staan het zelf ook sympathieker tegen over jou. Maak ook veel gebruik van de kracht van suggestie.

DE ACTS

Fl!p beet dit keer het spits af en eindigde niet de avond, zoals vaak het geval is. Flip vertoonde een lange en gevarieerde routine met slechts één prop: de “portefeuille met twee rechte lintjes en twee gekruiste lintjes”(ik weet even de officiële naam niet, maar een ieder moet dit zo kunnen herkennen). Een geleend bankbiljet en geleende pinpas verwisselden plaats, verdwenen en verschenen etc. Knap zoals Fl!p heel veel verschillende mogelijkheden ontdekt en uitgewerkt had en tot één geheel gesmeed.

Reynier vertoonde vervolgens een routine waarbij drie kaarten vrijelijk werden gekozen en op een uiterst verrassende wijze alle drie weer op verschillende plaatsen en wijzen werden teruggevonden.

Vervolgens werd een geleend bankbiljet opgerold en gevuld met water. Met één magisch gebaar werd het water tot stilstand gebracht (m.a.w. het stroomde niet uit het bankbiljet) waarna het vervolgens in een beker werd teruggegoten. Uiteraard was het bankbiljet kurkdroog.
Tim vertoonde hierna een zgn. book test , origineel en overtuigend, kort maar krachtig. Vervolgens verscheen een vrijelijk in gedachten genomen bekende Nederlander op het scherm van een geleende (!) Smart Phone.

We waren nog niet van de verbazing bekomen of Tim poetste een met een viltstift op zijn hand aangebracht kruisje weg, waarna dit in de hand van de dienstdoende vrijwilliger bleek te zijn verschenen! Het klinkt misschien als oude wijn in een nieuwe zak, maar de impact van dit effect was heel erg groot.

Kees mocht de avond afsluiten en deed dat met een zaal vullende routine. Veel humor en kolderieke flauwekul, zeer entertaining maar toch ook met een verbazingwekkend slot: een mini tank achterhaald het gekozen voorwerp.

VOLGENDE BIJEENKOMST OP MAANDAG 8 oktober juni 2018 MET Björn  ALS AVONDVOORZITTER.

Hilversum, 11 september 2018

De secretaris a.i.

BESTUUR   MKCN

Voorzitter: Michel Vredendaal, tel. 030-6377258 , mail josephinevredendaal@kpnmail.nl

Secretaris: Wim van Dokkum, tel. 030-6992860, mail w.dokkum@planet.nl

Penningmeester: Tjeerd Piso, tel. 0343-573828, mail piso@planet.nl

Tweede secretaris: Kees Ros, tel. 0318-624161, mail c.ros@chello.nl  

CONTRIBUTIE

Deze is voor jeugdleden € 65,- per jaar en € 100,-  per jaar voor seniorleden. Jeugdlid is men tot en met het hele jaar waarin hij/zij 18 jaar oud wordt.

U kunt uw contributie overmaken op rekening NL38INGB0000120004 ten name van de Magische Kring Centraal Nederland te Wijk bij Duurstede.