Monthly Archives: oktober 2018

  • 0

MKCN Clubverslag oktober 2018

Category : Clubverslagen 2018

Verslag clubavond van de MKCN  op

Maandag  8 oktober  2018

Aanwezig : 12 leden en Ron Aué (met dus een streepje op de ‘e’, een accent aigu, mooi scrabble woord), van de Fred Kaps ring, door Fl!p uitgenodigd.

PROLOOG

Het is immer een prachtig gezicht het enthousiasme bij de jeugd te observeren. Onder leiding van Janse, Jordi en Kevin worden de jongelui betoverd tot echte artiesten. Ik nam waar dat er vele kaarten vliegensvlug de zaal in werden geslingerd, gaf wel een rommel.

Aan het eind van de seniorenbijeenkomst gaf Marius een inleiding over het gebruik van hypnose bij onder meer het goochelen; kom ik zo op terug.

Björn was onze avondvoorzitter en deed dat met verve, met vooral aandacht voor het gebruik van smartphones en andere ‘moderne’ apparatuur voor ook ‘moderne’ magische effecten. Nu ben ik de enige Nederlander zonder zo’n smartphone (waar je ook mee schijnt te kunnen bellen, ja ik weet het, ik ben ouderwets en ben opgegroeid met de telefooncel buiten en het oneindig stoppen van muntjes in zo’n cel op vakantie, maar dat terzijde), dus de technische begrippen die door Björn over ons werden uitgestort ontgingen mij een beetje.

Björn ontwikkelt allerlei apps voor verbazingwekkende effecten, maar het moet natuurlijk niet zo zijn dat het alleen maar om de technische mogelijkheden gaat, want het moet uiteraard vooral om entertainment gaan (vonden wij).

Ik las vanmorgen al in de krant dat er al apps zijn ontwikkeld om op afstand de kaart te raden die meneer Trump bij zijn dagelijks overleg heeft uitgekozen om weer een medewerker te ontslaan, cybermagic zal dat wel heten.

MEDEDELINGEN

  • Janse maakte ons attent op enkele NMU evenementen, waaronder het NMU jeugd weekend, er zijn nog plaatsen; zie verder de NMU website.
  • Er worden aardig wat magische bijeenkomsten georganiseerd, de vraag is of dat allemaal niet teveel is.
  • Het was voor de secretaris hartverwarmend te horen dat Joop blij was dat hij (de secretaris dus) weer aanwezig was (dank u wel meneer) en van diezelfde secretaris was een interview verschenen in het maandblad van de KBO/PCOB over zijn goochelactiviteiten, met aandacht voor Magic Care (oplage 250.000, toe maar!).

DE ACTS

Bij de inleiding van Björn kwamen interessante discussiepunten aan de orde over het gebruik van smartphones in het goochelen. Een doekje door een smartphone trekken zal voor de leek tenminste zoveel indruk maken als het laten verschijnen van de beeltenis van een gekozen kaart op de smartphone; de ‘ouderwetse’ polaroidcamera, waarbij zo’n kaart gewoon verschijnt is wellicht te prefereren omdat de toeschouwer dan iets mee krijgt. Björn gaf een demonstratie van het toepassen van een blue tooth kaartspel voor het vinden van een gekozen kaart. Björn houdt zich overigens aanbevolen voor ideeën voor het gebruik van smartphones of i-pads bij het goochelen.

Cor houdt zich (ook) verre van genoemde moderne apparatuur, gewoon leuke onderhoudende routines met ballonnen is al jaren zijn devies. Henk Oud (maar hij ziet er nog jong uit) mocht een vel papier met daarop tekeningen van ballonnen opvouwen tot bij elkaar een klein vierkantje. Na enig knipwerk door Cor werden de afzonderlijke stukjes (elk met een ballon erop) op tafel gelegd; het aantal rode ballonnen bleek overeen te komen met het aantal werkelijke ballonnen die Cor in een zak had zitten. Tovenarij! Ook zijn transformatie van stukjes afgeknipte ballonnen tot een grote kleurrijke ballon was alleraardigst.

Fl!p vertoonde een routine met kaarten die onnavolgbaar was, zal ik ook maar niet proberen. Diverse door enkele aanwezigen gekozen kaarten kwamen op de meest onwaarschijnlijke wijze steeds opnieuw tevoorschijn, waarbij het ‘lege’ doosje een voorname rol speelde. Klasse!

Marius Rietdijk (nog niet zo lang lid dus ik noem ook zijn achternaam maar) is psycholoog en psychotherapeut en stelde de link van hypnose met goochelen aan de orde. Hij past hypnose regelmatig toe bij diverse seances en andere bijeenkomsten. Is het gevaarlijk en hebben we er wat aan waren enkele discussiepunten waar Marius een volgende keer uitgebreid op in wil gaan.

Hij probeerde één en ander uit bij Fl!p, die een (geforceerde) diepe buiging voor hem maakte. Dus wellicht een vervolg in november of december.

EPILOOG

We dachten in het café nog wat na te goochelen, maar dat was gesloten, zodat we in het donker in de richting van ons vervoermiddel probeerden te geraken, waarbij ik mij regelmatig omkeerde om te zien of ik hierbij niet gehypnotiseerd zou worden en per vergissing op zoek ging naar mijn fiets, die gewoon thuis stond.

 

VOLGENDE BIJEENKOMST OP MAANDAG 12 november 2018

 

Zeist, 10 oktober 2018

De secretaris

 

 

 

BESTUUR   MKCN

Voorzitter: Michel Vredendaal, tel. 030-6377258 , mail josephinevredendaal@kpnmail.nl

Secretaris: Wim van Dokkum, tel. 030-6992860, mail w.dokkum@planet.nl

Penningmeester: Tjeerd Piso, tel. 0343-573828, mail piso@planet.nl

Tweede secretaris: Kees Ros, tel. 0318-624161, mail c.ros@chello.nl

CONTRIBUTIE

Deze is voor jeugdleden € 65,- per jaar en € 100,-  per jaar voor seniorleden.

Jeugdlid is men tot en met het hele jaar waarin hij/zij 18 jaar oud wordt.

U kunt uw contributie overmaken op rekening NL38INGB0000120004 ten name van de Magische Kring Centraal Nederland te Wijk bij Duurstede.