Monthly Archives: november 2018

  • 0

MKCN Clubverslag november 2018

Category : Clubverslagen 2018

Verslag clubavond van de MKCN  op

Maandag  12 november  2018

Aanwezig : 12 leden

PROLOOG

Bij het binnentreden van onze zaal waande ik mij in een kleuterschool (kennen de jonge lezertjes deze eerste tempel van onderwijs?): Ik zag de vele jeugdleden enthousiast bezig met het vouwen van gekleurde vellen papier, een soort fröbelen interpreteerde ik. Nu heb ik slechts twee dagen onderwijs genoten op genoemde instelling, want ik ben van vóór de oorlog (diezelfde jonge lezertjes moet ik mogelijk vertellen welke oorlog ik bedoel!), zodat ik het vouwen zeker niet onder de knie heb. Er zat echter een diepere betekenis achter deze handelingen, het betrof het ontwikkelen van een magisch/mentale tover routine, waarbij Janse, Kees en Tim de ‘meesters’ waren. Deze tover routine werd later op de avond voor de senioren uit de doeken (lees ‘papier’) gedaan.

De avond was toch al geheimzinnig want Marius had als gastvoorzitter het onderwerp ‘hypnose’ op de agenda gezet, kom ik straks op terug.

Kees had kosten noch moeite gespaard om ons later op de avond in het café nog enkele alcoholische versnaperingen en één chocomel te laten drinken, want onze zaal is natuurlijk zonder ‘drank’ wat sober.

Maar er werd eerst ‘gewoon’ gegoocheld:

DE ACTS

Douwe vertoonde een interessant kaart effect. Chantal (wat leuk dat ze er weer was!) mocht een kaart aanwijzen in het spel van Douwe en Douwe bedekte het spel met een doek. Björn maakte met zijn ‘tover-phone’ een foto van het geheel en, warempel, op het scherm was een afbeelding te zien van de gekozen kaart.

Omdat het hier ging om het forceren van een kaart, werden nog enkele andere forceermethoden besproken.

Janse vertoonde (dus) de in de proloog genoemde ‘colour paper mystery’. Uit een spel kaarten met magische symbolen mocht Björn een kaart kiezen en die bleek uiteindelijk terecht te zijn gekomen op de achterkant van het visitekaartje van Janse dat goed ingepakt zat in die opgevouwen gekleurde velletjes papier. Als ik vertel dat ‘ruw/glad’ ten grondslag lag aan dit effect, weet u natuurlijk het geheim.

Janse is niet alleen vingervlug maar ook vingergevoelig: Tim schudde een spel kaarten en Janse ‘voelde’ met zijn vinger aan de onderkant van het spel of het een zwarte dan wel witte kaart betrof. Ik heb begrepen dat minister Grapperhaus hem al heeft gevraagd om te voelen of bepaald geld zwart is of witgewassen.

Ja, en toen kwam Marius. Hij goochelt sinds twee jaar met sterke interesse in mentale routines. Wat goochelen betreft heeft hij, naar eigen zeggen, zo ongeveer het gehele assortiment van ‘Dynamite Magic’ gekocht.

Hypnose dus vanavond. Om er in te komen deed hij eerst twee ‘bekende’ effecten, die met het gelijk omkeren van twee (van drie) glazen om tenslotte te eindigen met alle drie de glazen gewoon op tafel en het effect van de speciaal gevouwen handen, die achter de rug zich omdraaien. Na een inleiding over wat hypnose is en welke fases je kan onderscheiden, moesten we allemaal de ogen sluiten en door zacht te praten spoorde Marius ons aan om te denken aan plezierige gebeurtenissen uit het verleden. Ik dacht bijvoorbeeld aan het succes van mijn eerste goocheltruc, maar dat doe ik ook soms als ik rustig thuis zit in de stoel. Sommige aanwezigen voelden wat, maar met mij gebeurde niets bijzonders; tja, ik ben mogelijk niet gevoelig voor hypnose. In de ervaring van Marius kan hypnose zelfs leiden tot het op een podium kakelen als een kip. Voor goochelaars zou dit moeten uitmonden in het kirren als een duif of het bewegen als een konijn, denk ik.

Ik moest ook weer denken aan de oertijd van de MKCN toen we in Zeist in een belendende zaal gelijktijdig met onze bijeenkomst een dames seance hadden die met kaarsjes op de tafel zich leken bezig te houden met spirituele zaken.

Zeer boeiend Marius en voor herhaling en diepgang vatbaar!

 

VOLGENDE BIJEENKOMST OP MAANDAG 10 december 2018

 

Zeist, 13 november 2018

De secretaris

 

BESTUUR   MKCN

Voorzitter: Michel Vredendaal, tel. 030-6377258 , mail josephinevredendaal@kpnmail.nl

Secretaris: Wim van Dokkum, tel. 030-6992860, mail w.dokkum@planet.nl

Penningmeester: Tjeerd Piso, tel. 0343-573828, mail piso@planet.nl

Tweede secretaris: Kees Ros, tel. 0318-624161, mail c.ros@chello.nl

CONTRIBUTIE

Deze is voor jeugdleden € 65,- per jaar en € 100,-  per jaar voor seniorleden.

Jeugdlid is men tot en met het hele jaar waarin hij/zij 18 jaar oud wordt.

U kunt uw contributie overmaken op rekening NL38INGB0000120004 ten name van de Magische Kring Centraal Nederland te Wijk bij Duurstede.