Monthly Archives: december 2018

  • 0

MKCN Clubverslag december 2018

Category : Clubverslagen 2018

Verslag clubavond van de MKCN  op

Maandag  10 december  2018

Aanwezig : 10 leden (magertjes dus)

PROLOOG

Er is duidelijk wat aan de hand met Zwarte en andere Pieten. Er mag ook niks meer! Minister Grapperhaus heeft in het kader van de narcoticabestrijding ernstig bezwaar gemaakt tegen het lied ‘Zwarte Piet, wiedewiedewiet’ en hij ontraadt ten stelligste open te doen als er op de deur wordt geklopt, want het kan best een ‘vreemd’ling’ zijn die verdwaald is. Vraag in ieder geval niet naar zijn naam ! O ja, ook ‘Moriaantje zo zwart als roet’ wordt in de ban gedaan door de actiegroep KOZ (Kick out Zwarte Piet). Teneinde de superioriteit van het blanke ras te bestrijden is de groep KOS opgericht (‘Kick out Sneeuwwitje’). De vegetarische versie van het aloude ‘Hokus Pokus’  wordt ‘Hokus Pokus Spinazie Pas’. U heeft ongetwijfeld van ‘NL alert’ gehoord; de bijbehorende deun is ‘Daar was laatst een meisje loos’.

Er is ook een groep opgericht die alle uitdrukkingen met een dier erin een vegetarische wending wil geven; zo wordt ‘de koe bij de hoorns vatten’ ‘de bloem bij de doornen pakken’ en ‘zo dood als een pier’ wordt ‘zo levend als een dier’. Nou, zo kan die wel weer!

Henk was deze avond voorzitter en deed dat met veel passie. We waren enigszins bezorgd over de lage opkomst; ligt dit deels aan de formule, die we een aantal keren gehanteerd hebben of is de animo voor de maandelijkse bijeenkomsten zonder meer al aan het verminderen, een verschijnsel dat ook bij andere verenigingen bekend is. Het aantal vooraanmeldingen bij Henk was ook laag, alleen Fl!p had zich gemeld. Gelukkig waren er enkele spontane bijdragen, kom ik zo op terug.

Afgesproken werd dat we voorlopig de formule van aanmelding vooraf voortzetten, maar dat de aanwezigen toch hun routines spontaan op de avond kunnen blijven vertonen. Dus laat iedereen ‘gewoon’ wat meenemen.

MEDEDELINGEN

Helaas hebben we opzeggingen ontvangen van twee leden: Sandra Graafland en Beer van Muiswinkel. We zullen de charmante Sandra en de uitbundige Beer missen; zeer bedankt voor jullie activiteiten binnen de MKCN. Ook Cor meldde dat hij zijn lidmaatschap opzegt. Ja, wat moet de MKCN nu zonder Cor en wie moet nu het onderwerp ‘ballonnen’ behartigen. Ook Cor zeer bedankt voor de vele wijze lessen en zijn onnavolgbare, vooral korte acts.

De secretaris heeft te kennen gegeven dat hij na vele jaren secretaris te zijn geweest, deze functie ter beschikking stelt. Gelukkig is Douwe Swierstra bereid gevonden Wim op te volgen. Bij de jaarvergadering zal de overdracht plaats vinden.

DE ACTS

Henk had een boeiend college over het ontstaan van de IBM (voor de jonge lezertjes: International Brotherhood of Magicians), die zijn oorsprong vond in Canada en Amerika. Het tijdschrift The Linking Ring is zeer vermaard. Er zijn heden meer dan 10.000 leden wereldwijd en in Nederland bestaat ‘Ring 78’, de Fred Kaps Ring genaamd; Henk is hier lid van. Hij deelde een info folder uit van  deze Ring.

Vervolgens vertoonde Henk een wonderschone versie van het bekerspel en een chip routine. Beide op muziek. Men was doodstil van verwondering! Enkele tips werden gegeven om de routine nog mooier te maken, voor een deel over het muziekfragment.

Fl!p was net terug van een ongetwijfeld succesvolle lezingencyclus in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk. Het thema Sinterklaas/Kerstman illustreerde hij met enkele alleraardigste effecten. Uit de Kerstmanmuts toverde hij een fles bisschopswijn. Vervolgens liet hij een routine zien met kaarten in enveloppen, waarop sokken en kerstcadeautjes stonden en die op wonderbaarlijke wijze van plaats veranderden.

Gelukkig (want er waren geen andere aanmeldingen) liet Janse één van zij favoriete kaarttrucs zien, zijn versie van de ‘ambitious card routine’. Vooral zijn kaarten schudden methoden (in diverse landen) waren hilarisch.

Michel liet zijn versie zien van de twee kaarten in een hoesje, waarbij de klaver 9 een harten boer penetreert. Ook vertoonde hij de routine waarbij hij wist welke van de vier vrouwen zou worden gekozen. Zijn effect van vier ‘achten’ van het kaartspel, die zich één voor één omdraaiden was alleraardigst.

De secretaris wilde graag weten welke trucs/routines de aanwezigen zoal bij het tafelgoochelen gebruiken. Dat leverde een aardige variatie aan effecten op.

Er schijnt na afloop nog aardig wat gegoocheld te zijn in het café, maar uw secretaris was al op weg naar huis, want er moest een verslag worden gemaakt (!?).

 

VOLGENDE BIJEENKOMST OP MAANDAG 14 januari 2019. Onze echte voorzitter Michel zal dan ook avondvoorzitter zijn.  

 

Zeist, 11 december 2018

De secretaris

 

 

 

BESTUUR   MKCN

Voorzitter: Michel Vredendaal, tel. 030-6377258 , mail josephinevredendaal@kpnmail.nl

Secretaris: Wim van Dokkum, tel. 030-6992860, mail w.dokkum@planet.nl

Penningmeester: Tjeerd Piso, tel. 0343-573828, mail piso@planet.nl

Tweede secretaris: Kees Ros, tel. 0318-624161, mail c.ros@chello.nl

CONTRIBUTIE

Deze is voor jeugdleden € 65,- per jaar en € 100,-  per jaar voor seniorleden.

Jeugdlid is men tot en met het hele jaar waarin hij/zij 18 jaar oud wordt.

U kunt uw contributie overmaken op rekening NL38INGB0000120004 ten name van de Magische Kring Centraal Nederland te Wijk bij Duurste