Monthly Archives: januari 2019

 • 0

MKCN Clubverslag januari 2019

Category : Clubverslagen 2019

Verslag clubavond van de MKCN  op

Maandag  14 januari 2019

Aanwezig : 9 leden (nog steeds magertjes dus) en 2 jeugdleden (hoewel, Kevin en Jordi horen eigenlijk bij de ‘senioren’)

PROLOOG 1

Ik las vanmorgen dat klimaat extremist Ed Nijpels ons gaat opleggen dat we maar twee keer per week vlees mogen eten, want dan gaat de CO2 uitstoot ‘drastisch’ omlaag. Overigens pleit ik er al een tijdje voor dat alle mensen op aarde elke dag een halve minuut de adem inhouden, moet u eens kijken wat dat scheelt in genoemde uitstoot. En u redt hiermee ook een ijsbeertje op de Noordpool, denkt de heer Nijpels, zodat dat zelfde ijsbeertje zijn vlees kan eten.

Terug naar dat vlees en de gevolgen voor de goochelaars. In algemene zin worden ‘buitengewone vlees opsporingsambtenaren’ ingesteld, die bij de supermarkt gaan controleren hoeveel vlees u in uw tas heeft, eventueel in combinatie met vlees detectie poortjes. Voor goochelaars betekent de maatregel dat uw duivenpannen door diezelfde ambtenaren zullen worden gecontroleerd op de illegale aanwezigheid van konijnen. U mag per week maar één konijnenproductie vertonen, want anders riskeert u een boete of wordt u gevorderd om met vegetarische konijnen te gaan werken. De NMU is al in spoedvergadering bijeen geweest. We houden u op de hoogte.

 PROLOOG 2

Er was een interessante discussie over digitaal of analoog toen bleek dat uw secretaris in feite geen mobieltje heeft. En Kees regelde de koffie tijdens de pauze in het lokaal van de kaartende dames. Het bestuur is overigens akkoord met het voorstel van Kees dat we voortaan in een zaaltje van het Vorstelijk Complex (colour kitchen) onze bijeenkomsten gaan houden, zodat deze weer interessant worden voor alle leden. U hoort hier ook nog nader van.   

Kevin had voor de jeugdleden een prachtig ‘MKCN paspoort’ gemaakt met praktische informatie. Met enige aanpassing zou dit ook geschikt gemaakt kunnen worden voor de senior leden. Naar verluidt is zo’n paspoort uniek in goochelend Nederland, bravo!

DE ACTS

Kevin en Jordi lieten ons een griezelige act zien: Michel en Joop moesten met hun handen naar voren en de ogen dicht vooraan staan en de mouwen opstropen. Kevin beroerde de neus van Joop met een veer en Jordi ging met zijn handen enkele bewegingen maken vóór het hoofd van Michel. Toen beide heren werd gevraagd wat zij voelden bleek dat zij allebei de aanraking met de veer op de neus hadden gevoeld. Wow, dat lijkt op een spirituele sessie, griezelig inderdaad.

Zal ik de ballon doorprikken? Het toverwoord is ‘loops’ (uitvinder Finn Jon, wist Fl!p). Die ‘loops’ kunnen ook worden gebruikt voor het laten zweven van speelkaarten of andere voorwerpen, het werd geïllustreerd in filmpjes die door Kees werden vertoond. Een kaartje met 5 ‘loops’ kan worden besteld bij ‘aliexpress’ website https://s.click.aliexpress.com/e/c3QNas3A en kost minder dan een euro.

Fl!p deed ook iets griezeligs: Een touw dat om zijn hoofd werd gehangen penetreerde ineens de nek, een soort wurgkoord effect. Er schijnt in verschillende staten van Amerika hiervoor belangstelling te bestaan bij ter dood veroordeelde personen, want die kunnen dan claimen dat bij juist gebruik (= de Fl!p-methode) ze ontsnappen aan de straf.  

Ja, de vele kaartgrepen die Flip daarna in een effect liet zien zijn natuurlijk voor ‘gewone’ goochelaars niet eenvoudig te leren. Binnenkort (?) komen deze grepen uitvoerig ter sprake in een nieuw boek van Fl!p, dat bij het uitkomen wordt voorzien van een DVD door Kevin opgenomen.

Weer een gedenkwaardige avond! Zoals steeds, komt u derhalve volgende keer gewoon naar Utrecht!

VOLGENDE BIJEENKOMST OP MAANDAG 12 februari 2019.

Zeist, 15 januari 2019

De secretaris 

BESTUUR   MKCN

Voorzitter: Michel Vredendaal, tel. 030-6377258 , mail josephinevredendaal@kpnmail.nl

Secretaris: Wim van Dokkum, tel. 030-6992860, mail w.dokkum@planet.nl

Penningmeester: Tjeerd Piso, tel. 0343-573828, mail piso@planet.nl

Tweede secretaris: Kees Ros, tel. 0318-624161, mail c.ros@chello.nl  

CONTRIBUTIE

Deze is voor jeugdleden € 65,- per jaar en € 100,-  per jaar voor seniorleden.

Jeugdlid is men tot en met het hele jaar waarin hij/zij 18 jaar oud wordt.

U kunt uw contributie overmaken op rekening NL38INGB0000120004 ten name van de Magische Kring Centraal Nederland te Wijk bij Duurstede.


 • 0

MKCN Clubverslag april 2018

Category : Clubverslagen 2018

Verslag clubavond van de MKCN  op

Maandag  12 maart  2018

Aanwezig : 14 leden, 2 kandidaat leden en 2 jeugdleden

PROLOOG

De ontvangstruimte van ons ‘clubhuis’ is voor verbetering vatbaar. Er zijn 4 mooie fauteuils, maar je moet dan wel een half uur van te voren aanwezig zijn wil je niet veroordeeld worden met alleen staanplaatsen. Hoewel het staan boven, voor de zaal van onze bijeenkomst, ook iets apart is, heeft wat weg van ‘gluren bij de buren’ in dit geval naar onze zeer enthousiaste jeugdleden, die op niet minder enthousiaste wijze door de MKCN leraren de kunst van de magie bijgebracht worden.

Het was wat magertjes met de senioren opkomst; zou dat komen doordat de jaarvergadering op het programma stond? Wel, dan direct maar het verslagje van die vergadering. Onze voorzitter Michel was verhinderd, hij had een belangrijke tafeltenniswedstrijd, kon geloof ik kampioen van Nederland worden, of iets degelijks. We zullen bij de volgende bijeenkomst de kampioensschaal wel kunnen bewonderen. Kees zat met verve de vergadering voor.

DE JAARVERGADERING   

Het is bekend dat we altijd streven naar een zo kort mogelijke jaarvergadering, wel, binnen 30 minuten waren we klaar. Ik zal hieronder zeer kort aangeven wat er uit kwam. Ik volg hierbij de agenda.

 1. Er waren geen mededelingen.
 2. Het jaarverslag van de secretaris werd goedgekeurd, er waren geen op- of aanmerkingen (heeft u het wel gelezen?).
 3. Jaarverslag penningmeester: er is sprake van een klein verlies, maar het is plezierig dat we nu op jaarbasis ongeveer € 1300,- minder aan zaalhuur hoeven te betalen.
 4. Verslag kascontrole commissie (Joop en Cor): alle bonnetjes waren nauwgezet door de heren nagevorst en er kwamen geen frauduleuze handelingen aan het licht.
 5. Hierdoor werd de penningmeester decharge verleend over 2017.
 6. De nieuwe kascontrole commissie bestaat voor 2018 uit Douwe en opnieuw Joop, met Chantal als reserve.
 7. Begroting 2016: De grootste kostenposten blijven de afdracht aan de NMU en de huur voor de zaal in Utrecht. Onder meer door de uitstekende opkomst op de GigaGoocheldag zijn we ongeveer uit de kosten. De contributie hoeft in ieder geval niet omhoog.
 8. Bestuur. Mijn mailbox heeft de afgelopen weken vol gestaan met allerlei verzoeken om de felbegeerde bestuursfuncties te gaan vervullen (maar dat gelooft u natuurlijk niet). Conclusie: ‘we blijven bewoon zitten’!
 9. Jeugd. ’t Gaat prima, we zitten duidelijk in de groei
 10. Programma 2018:
 11. Dit jaar bestaat de jeugdafdeling 10 jaar. Kevin en Jordi komen met een voorstel dit te vieren.
 12. Kees memoreerde de superdag in Meppel (aanstaande zondag, zie de NMU site www.denmu.nl) met topartiesten. Op 6 oktober is er een clubdag in Zwolle, waar onder andere tweede hands goochelspullen worden verkocht, Met Pinksteren wordt ‘De Boulevard of Magic’ georganiseerd (goochelen in de buitenlucht) in IJmuiden.
 13. De nieuwe wijze van de clubavond bevalt goed. Er is steeds een wisselende gastvoorzitter, vaak een mini-lecture, 1 routine per persoon (met de ‘tops en tips’) geen pauze, maar ‘jammen’ na afloop in het restaurant, waar de vertoonde effecten in een soort workshop verklaard en geoefend worden.
 14. Lezingen in 2018: ja graag! Fl!p stelt zich hiervoor (weer) beschikbaar en er werden namen genoemd van Court du May en Jo de Rijk. Oproep aan alle leden: Graag voorstellen doen voor een lezing (mail dit maar naar de secretaris w.dokkum@planet.nl).

DE ACTS

Onder leiding van Joost, die op energieke wijze de aanwezigen aanspoorde om interactief mee te doen, werden eerst enkele stellingen aan ons voorgelegd. We moesten met een blauw of rood spel kaarten aangeven of we het met de stelling eens waren of niet. De stellingen waren:

 • Er bestaan geen goede of slechte goocheltrucs.
 • Of een truc goed is wordt voor 90% bepaald door de presentatie.
 • Goochelen leer je het best uit boeken.

Deze stellingen leidden tot interessante discussies.

Douwe liet enkele leuke effecten zien. Een gekozen kaart zou niet in een grote plastic tas zitten, maar al op die tas gedrukt zijn. Zijn ‘verspringen van een munt van de ene hand naar de andere’ was verrassend en zijn variatie van een eerder door Herman uitgevoerd effect (kaarten werden op een tweetal stapeltjes gelegd, na aanwijzing door een assistent, het heet ‘out of this world’) was ook alleraardigst.

Fl!p verbaasde ons weer, nu met een touwroutine, waarbij een tweetal ‘ferme’ koorden zijn lichaam doorboorde. Griezelig!

Ja, Kees heeft over de hele wereld magische contacten, vooral ook met Rusland. Hij had een brief van Kate (als ik het goed heb begrepen de ‘Jasper Oberon van de Russische NMU’). Zij had een voorspelling gedaan die was vervat in een mooi Russisch doosje. Er werd door enkele leden twee kaarten gekozen, Chantal maakte het doosje open en de voorspelling die op het briefje in het doosje te lezen was klopte in eerste instantie niet, maar bij het omdraaien van de kaarten was de climax verrassend, want het klopte toch!

Er werd na afloop nog flink gejamd in het restaurant!

Heeft u nog tijd om een nieuw essay van mijn hand te lezen? Als het u teveel wordt moet u dit verslag maar in twee termijnen doornemen.

DE  GOOCHELCLUB, het vrgoochelen

 “Ja, bij ons hebben gelukkig de leden allemaal verschillende vóórnamen , da’s makkelijk bij de aankondigingen en verslagen; het beleid gaat zelfs zover dat kandidaat leden desnoods wordt gevraagd hun voornaam te veranderen” Ik was te gast bij het Magisch Genootschap Centraal Europa (MGCE), waar een vijftal zenuwachtige kandidaten in de gang aan het wachten was om een proeve van bekwaamheid voor het Bestuur af te leggen. “Onze club is inderdaad zeer internationaal georiënteerd”, sprak de voorzitter, “we krijgen verzoeken om lid te worden vanuit vele landen, maar men mag geen dubbel paspoort hebben en men moet een aantal standaard magische begrippen in het Nederlands kunnen uitspreken. Men kan zich ook bij ons, heel uniek, verzekeren tegen het mislukken van een truc; sommige leden laten zich zelfs vaccineren tegen het mislukken van de Mexicaanse greep”

De voorzitter memoreerde dat hij een dringend verzoek van de regering had gekregen om bij het vóórgoochelen vooral te letten op het handhaven van de normen en waarden.  Maar ook de heer Wilders had hem gebeld met de mededeling dat hij er naar streeft om alle zwarte speelkaarten te gaan verbieden en terug te sturen naar hun winkel van origine. De voorzitter zei echter dat hij hier niet aan gaat beginnen want dat geeft zoveel portokosten.

Astrid uit Vlaanderen had intussen moeite om in de gang haar sponsen balletjes met de ‘Franse val’ te laten verdwijnen (1); bij haar optreden in Wallonië had men namelijk een motie van wantrouwen ingediend omdat die (staats)greep daar wat gevoelig ligt. Heinrich uit Duitsland had een prachtig mentaal effect ingestudeerd, waarbij drie toeschouwers mochten raden welk dier in de duivenpan zat. Hij had op deze pan uit voorzorg een geluiddemper bevestigd, zodat de toeschouwers het gefluit van de wielewaal niet konden horen (2).

Heel apart was de bijdrage van Jean-Pierre uit Andorra, die op verschillende locaties geprobeerd had zijn illusionisten act, waarbij hij zichzelf als bijlage van een e-mail wist te versturen, te slijten (3). Dat was helaas bij geen enkele goochelclub gelukt, zodat hij het nog één keer zou gaan testen, voordat hij als uitgeprocedeerde goochelaar terug zou moeten keren naar Andorra.

Peter uit Australië wilde ook graag lid worden en had een kangoeroe als levende changeerzak vol met doekjes gestopt (4), maar hij stond nog op Schiphol te wachten voor inklaring zodat hij wel te laat zou zijn voor zijn examen van de MGCE.

Gelukkig waren er ook Nederlanders bij: Janus uit Drenthe (artiestennaam ‘Us Jan’) wilde graag laten zien dat hij er ook bij hoorde. Hij had een overtuigende act met de ‘invisible rabbit’ ingestudeerd, waarbij hij zijn konijn zou laten veranderen in de kangoeroe van Peter, maar die kwam maar niet opdagen, zodat Janus de wielewaal van Heinrich mocht lenen, maar die moest eerst nog uit de pan worden gehaald en dan zouden de mensen de mentale act al kunnen doorgronden met als gevolg dat Astrid daar erg zenuwachtig van werd en Jean Pierre hierdoor de eerste bus zou nemen naar Andorra. Als u deze zin te lang vindt moet u hem maar ‘deleten’.

Astrid beet het spits af (da’s dus iets anders dan op je duimspits bijten) en wist in sappig Vlaams met haar mooi gekuiste sponsen attributen veel indruk te maken op het MGCE bestuur. Peter was er nog steeds niet, zodat Heinrich naar zijn wielewaal kon fluiten omdat Janus deze in zijn act ging gebruiken.

Het waren allemaal heel mooie voorstellingen vond het bestuur en een oorverdovend gejuich steeg op toen bekend werd dat iedereen lid kon worden.

De kangoeroe van Peter bleek inmiddels onderweg te zijn naar Artis en Jean Pierre stond nog steeds te wachten op de bus naar Andorra.

Literatuur

 1. ‘De Franse en Engelse drop’. Een vergelijkend warenonderzoek naar de magische bloeddrukverhoging van beide soorten.
 2. ‘De wielewaal als mentalist’. Deze autobiografie geeft een helder inzicht in het dubbelleven van een genetisch gemanipuleerde vogel van diverse pluimage. Verkrijgbaar bij de Action. 
 3. “Ik twitter me rot en het double-face book geeft ook geen soelaas, dus ik ben er ingelinked”. Uit een interview met Jean Pierre in de ‘Andorra Street Journal’.
 4. ‘De kangoeroe als changeerzak’. Dit werkje heeft een storm van protest teweeggebracht bij de vegetariërsbond en bij mevrouw Thieme, die hierover vragen in de kamer heeft gesteld.

VOLGENDE BIJEENKOMST OP MAANDAG 14 MEI 2018 MET COR ALS AVONDVOORZITTER

Zeist, 10 april 2018

De secretaris 

BESTUUR   MKCN

Voorzitter: Michel Vredendaal, tel. 030-6377258 , mail josephinevredendaal@kpnmail.nl

Secretaris: Wim van Dokkum, tel. 030-6992860, mail w.dokkum@planet.nl

Penningmeester: Tjeerd Piso, tel. 0343-573828, mail piso@planet.nl

Tweede secretaris: Kees Ros, tel. 0318-624161, mail c.ros@chello.nl  

CONTRIBUTIE

Deze is voor jeugdleden € 65,- per jaar en € 100,-  per jaar voor seniorleden.

Jeugdlid is men tot en met het hele jaar waarin hij/zij 18 jaar oud wordt.

U kunt uw contributie overmaken op rekening NL38INGB0000120004 ten name van de Magische Kring Centraal Nederland te Wijk bij Duurstede.


 • 0

MKCN Clubverslag mei 2018

Category : Clubverslagen 2018

Verslag clubavond van de MKCN  op

Maandag  14 mei  2018

Aanwezig : 12 leden, 2 kandidaat leden en 2 jeugdleden

PROLOOG

Een niet uitbundige opkomst bij de senioren, maar er was weer veel te genieten. Koffie met een gebakje in verband met onze kersverse Ridder Kees. Hij vertelde later hoe hij gelokt was om op de plechtigheid te komen.

Het hoofd van de catering vroeg ons of er goochelaars zijn die willen ‘toveren’ voor een groep peuters; Cor zou eventueel kunnen met zijn ballonnen, want mentale effecten voor genoemde doelgroep gaat wat ver.

Cor was vanavond een zeer enthousiaste en kundige voorzitter, die met veel animo vele balloneffecten liet zien; ik kom er zo op terug.

Dee Espen en Luca de Vries zijn onlangs Nederlands jeugdkampioen geworden! Wow, alweer jeugdleden van de MKCN; hun act hebben we eerder op onze clubavond mogen aanschouwen. Zeer gefeliciteerd!

Op de Giga Goocheldag blijken we financieel quitte te hebben gespeeld, goed nieuws dus voor de penningmeester.

In 2021 vindt het wereld goochelcongres plaats; er zijn twee kandidaat landen die dit willen organiseren, Canada en Spanje; wij opteren voor Spanje.

DE ACTS

Cor nam het voortouw, zij het dan met ballonnen. Geweldig te zien dat hij niet alleen boordevol ideeën zit maar deze ook met veel vaart en enthousiasme weet te visualiseren. Vele typen ballonnen, groot en klein in allerlei vormen. De klasse van Cor straalt er vanaf. Het ging allemaal zo snel en gevarieerd dat een eenvoudige secretaris dit niet allemaal kon beschrijven. Scharen, die al of niet knippen, drakenkoppen, lieveheersbeestjes, het was inderdaad nauwelijks bij te benen.

Als voorzitter was Cor erg streng, zeker als het gaat om de tijd te bewaken, maar de presentaties van Janse, Douwe, Fl!p, Marius (kandidaat-lid) en Kees waren meer dan de moeite waard.

Janse had als thema ‘geld’, waarbij hij een persoonlijk bankbiljet (de Janse dollar of zoiets) omtoverde in een echt biljet van € 50.- . Met Reijnier deed Janse een griezelig effect waarbij hij een door Reijnier gekozen tweetal kaarten wist te ‘raden’, wel, eigenlijk door de pokerface van Reijnier te lezen. Janse is al benaderd door het ministerie van veiligheid (de Grapperhaus boys) om met zijn techniek de ‘groten der aarde’ geheimen te ontfutselen.

Douwe vertoonde een leuke kaarten routine met Cor en Maris als assistent. Ze mochten een gekozen kaart signeren en op wonderbaarlijke wijze bleken deze kaarten uit het spel verdwenen en in de achterzak van Douwe te zitten.

Het tweede effect met een glimlach sticker op een kaart hebben we nog van Douwe tegoed.

Fl!p weet natuurlijk erg veel van de historie van de goochelkunst. Als er nog ergens een leerstoel op dit gebied komt is Fl!p uiteraard de eerste kandidaat. Het bekende schilderij van Jeroen Bosch (die met het bekerspel) bleek een geheim te bevatten: als je de prent een kwartslag draait is op de tafel een gezicht te zien. Ook kikkers spelen op het schilderij een belangrijke rol. Zijn routine om een gekozen kaart te vinden, die uiteindelijk als enige kaart in het doosje bleek te zitten, was weer erg onderhoudend.

Marius (Rietdijk), ons nieuwe kandidaat lid), vertoonde een gedachtenexperiment met jumbo kaarten, waarop getallen van 6 cijfers stonden. De secretaris mocht een kaart (en derhalve een getal) kiezen en door zorgvuldig rondkijken in de zaal wist Marius de gedachten van de secretaris te raden (ik moet natuurlijk zeggen ‘mentaal te achterhalen’).

Onze Ridder Kees vertoonde een kaartenroutine waarbij een tweetal ‘gelukskaarten’ een belangrijke rol vervulden, moeilijk te beschrijven, maar erg verrassend.

Heeft u nog tijd om een zeer zotte essay te lezen? Wel, daar komt ie: 

HANDSFREE GOOCHELEN

Het kon niet uitblijven, na de zelfrijdende auto en zelfs plannen voor de vliegende automobielen (neen, dat zijn geen mobieltjes die vliegen) en de verplichting dat u ook in de auto ‘handsfree’ moet eten, wordt al driftig geëxperimenteerd met het handsfree goochelen in de auto. Wat staat ons te wachten:

 • Er is enorme vraag naar inbelpunten bij goochelaars die onderweg zijn. U kunt dan op de (handsfree) autotelefoon goochelaars van naam bellen met het verzoek een truc uit te halen. De beller is dan via diverse moderne communicatie middelen verbonden met de magicus.
 • Op het stuur kan deze magiër allerlei handelingen handsfree verrichten. Waar moet u dan aan denken:
 • De knop ‘kaarten’ geeft hem toegang tot een spel kaarten, dat uit een luikje van het zonnescherm tevoorschijn komt. Als u ‘DL’ indrukt kunt u een dubbele lift uitvoeren, zonder dus uw handen van het stuur te halen. Een eenvoudige kaarttruc is gratis, maar voor ‘de multi pip card’ moet u bijbetalen. Op uw boordcomputer zit ook een printfunctie, zodat u een gekozen kaart uit uw ‘invisible deck’ kunt uitprinten.
 • Voor peddel effecten zijn ‘handsfree peddels’ te koop. De ‘move’ kunt u met de lippen uitvoeren; de peddels zijn verkrijgbaar in diverse smaken, zodat u ook gevarieerd kunt proeven tijdens uw routine. Enige oefening vooraf thuis voor de spiegel wordt echter aangeraden.
 • Voor het effect met het elastiekje dat van uw duim ontsnapt hoeft u ook uw handen niet van het stuur te halen: als u op de knop ‘d’ drukt komt uit het stuur een kunstduim tevoorschijn, die naadloos aansluit op uw echte duim. Het is echter verstandig voor deze routine eerst een parkeerplaats op te zoeken, want de u voorbij rijdende politie zou uw opgestoken duim wellicht verkeerd kunnen interpreteren.
 • Als u tijdens het rijden permanent uw vingerhoedje op uw duim heeft is ook de vingerhoed routine eenvoudig ‘handsfree’ te vertonen; en met twee dopjes kunt u ook tijdens het rijden deze van de ene duim naar de andere laten verspringen.
 • De NMU biedt, in samenwerking met de ANWB, reeds handsfree goochel cursussen aan, zodat u daarna in de auto de bellers gecertificeerd kunt verrassen.
 • In de laboratoria van Dynamite Magic (DM) is men overigens hard bezig om andere effecten te lanceren, zoals de ‘paperball over the head’ van uw passagier, de ‘handsfree multiplying rabbit’ sponsbal routine, waarbij de kleine konijntjes vanzelf uit de ‘tom-tom’ vliegen, en een gekozen kaart op uw voorruit laten verschijnen nadat u het pakje kaarten naar deze voorruit heeft gegooid. Houd u de mailings van DM maar goed in de gaten

VOLGENDE BIJEENKOMST OP MAANDAG 11 juni 2018 MET Reijnier  ALS AVONDVOORZITTER.

Uw secretaris is dan met vakantie, maar Douwe zal het verslag maken.

Zeist, 15 mei 2018

De secretaris 

BESTUUR   MKCN

Voorzitter: Michel Vredendaal, tel. 030-6377258 , mail josephinevredendaal@kpnmail.nl

Secretaris: Wim van Dokkum, tel. 030-6992860, mail w.dokkum@planet.nl

Penningmeester: Tjeerd Piso, tel. 0343-573828, mail piso@planet.nl

Tweede secretaris: Kees Ros, tel. 0318-624161, mail c.ros@chello.nl  

CONTRIBUTIE

Deze is voor jeugdleden € 65,- per jaar en € 100,-  per jaar voor seniorleden.

Jeugdlid is men tot en met het hele jaar waarin hij/zij 18 jaar oud wordt.

U kunt uw contributie overmaken op rekening NL38INGB0000120004 ten name van de Magische Kring Centraal Nederland te Wijk bij Duurstede.

MKCN Jeugdverslag

VERSLAG en MEDEDELINGEN – Jeugdafdeling MKCN, 14 mei 2018.

Het was weer eens een opkomst als geen andere.

Iedere keer weer wat nieuws. Dit keer een wat trage start vanwege de overvolle wegen. Met 14 jeugdleden aanwezig een goede opkomst.

Jordi, Kevin en Janse startten de avond. We hadden wat extra senioren op bezoek, zoals Flip, Elmar, Tim en Michel.

Felicitaties. Er was wat te vieren

Kees was zeer verguld met de felicitatie bij zijn (late) binnenkomst en hij trakteerde op cola/fris en chips. Doen we niet iedere keer, maar af en toe moet kunnen. Er was dan ook wat te vieren.

Er was meer te vieren, want zoals iedereen inmiddels wel weet zijn Espen en Luca als duo Nederlands Kampioen bij de junioren geworden. Zij werden met applaus in het zonnetje gezet. Zij hebben verteld dat het leuk was om mee te doen en dat zij hadden genoten van de sfeer achter de schermen de goede onderlinge band tussen alle deelnemers en de – toch wel een beetje – spanning die zo’n wedstrijd met zich meebrengt.

NK Junioren 2019 – wie gaat er mee doen?

Natuurlijk werd onmiddellijk de vraag gesteld of zij volgend jaar gaan meedoen om hun titel te verdedigen en daar leken Espen en Luca wel zin in te hebben. Gelukkig lijkt dat ook in hun schoolprogramma te passen, want het is dan voor hen nog geen eindexamenjaar.

Ook Michael en Xander is gevraagd of zij weer willen meedoen, zolang dat qua leeftijd nog kan. Xander is in het diepste geheim bezig met een nieuwe act en Michael weet het nog niet zeker, want hij moet volgend jaar wél eindexamen doen.

Maar iedereen wil natuurlijk op de club een leuke show in elkaar kunnen gaan zetten. Dus we vragen aan allen of jullie willen nadenken wat je nu precies wilt gaan bereiken op en via de club.

Vraag: wat voor act wil je maken? Een vraag aan allen, ook als het niet voor een wedstrijd is.

We hebben veel jeugdleden. En we hebben gevraagd of iedereen wil nadenken over een act. Welk verhaal wil je vertellen met je act? Wat wil je vertonen? Wat wil je laten zien?

Dat hoeft niet gelijk voor een wedstrijd te zijn, maar we moeten ergens beginnen.

Coaches hebben we in de club gelukkig genoeg en het aantal jonge senioren, actief bezig met de goochelkunst, deels als beroep, blijft groeien. Daar kan de jeugd dus gebruik van maken. Voor ideeën en voor adviezen en coaching. Bij Luca en Espen is dat goed gelukt.

Workshop Pleerollen

Ja, hoe gek wil je het hebben. Kevin had twee jaar lang alle rollen thuis verzameld en meegenomen naar de club. En Jordi, die naast een ping-pongclub woont heeft alle ballen die hij vond meegenomen. Wat kun je daarmee? Dat werd dus een soort brainstorm wat je kunt met gekken materialen.

Ieder groepje mocht wat bedenken en het is opvallend hoeveel verschillenden oplossingen daar uit komen rollen (dit was bedoeld als woordgrap). De bedoeling van zo’n oefening is natuurlijk om te leren nadenken hoe je principes uit de goochelkunst (magneten, dubbele bodems, valkuilen, palmage, peddeltechniek, French drop etc, kunt toepassen met alledaagse dingen.

Trucs

Er werden ook nog wat andere effecten getoond. Niels combineerde een platgeslagen rol met een peddelroutine. De rode stip was een sponsbal. Geestig.

Luca en Espen hadden een heel leuk – slim bedacht – mentaal effect, waarbij een vrijelijk gekozen kaart die Espen liet trekken uit een jumbospel (dat nu een maandje bij Kees ligt, omdat dit bleef liggen op de club) door Luca werdgeraden ZONDER dat er aanwijzingen werden gegeven door espen.

Ook hier kun je zien dat als je zelf gaat nadenken over wat er allemaal kan je een heel eind kunt komen bij het zelf bedenken en maken van een truc, vaak verder dan alleen maar iets nadoen van YouTube.

Hoe gaan we verder? Programma en techniekenlijst.

Jullie hebben allemaal een formulier gekregen van Kevin.

Daarop kun je je wensen invullen.

Moet je echt doen, want dan weten wij wat jullie willen leren.

Heb je dat formulier niet (meer)? Vraag het dan per mail nog een keer aan Kevin: kevin@vaneinaarkip.nl

Binnenkort gaan Kevin, Jordi, Janse en kees de koppen bij elkaar steken om een plan te maken voor het volgende schooljaar.

We willen komen met een echt programma, zodat je langer tevoren weet wat we ongeveer gaan doen.

We willen ook een lijst ontwikkelen met allemaal verschillende goocheltechnieken. Wij vinden dat je het grootste deel daarvan moet kennen en ook kunnen.

Daar gaan we op oefenen en in je eigen lijst (of goochelboekje) kun je parafen verzamelen.

Ook op de club kunnen we NMU-examens afnemen.

Kijk maar eens naar de schitterende diploma’s die je kunt halen.

GOOCHELKAMP 2018

Dat is van 19-21 oktober in Lunteren.

Aanmelden kan nu al via de NMU site.

Dit kamp is alleen voor leden van de NMU. Voor jullie dus!

Vraag het aan je ouders.

Ook leuk om te weten dat de ouders van Michael in de vaste kampstaf zitten.

TONEELDAG voor JEUGD – zaterdag 30 juni

Ook daar gaan we meer aandacht aan besteden, want dat kan niet alleen maar in een leslokaal.

Zaterdag 30 juni.

In de Studio van MANRO in MEPPEL

Rabroekenweg 10, 7942 JE Meppel

Ouders kunnen jeugd afzetten om 10.00. Er is koffie.

Workshops (zonder ouders) van 10.30-15.45

Ouders weer terug om 15.45.

Korte show om te laten zien wat ze geleerd hebben van 16.00-16.30

Kosten: € 7,50 voor drinken/versnaperingen en lunch per deelnemer.

Het is even rijden, maar ECHT DE MOEITE WAARD!

MELD JE NU ALVAST AAN: bij MANRO >> info@manro.nl

Het jeugdbestuur