Monthly Archives: februari 2019

  • 0

MKCN Clubverslag februari 2019

Category : Clubverslagen 2019

Verslag clubavond van de MKCN  op

Maandag  11 februari 2019

Aanwezig :  12 leden en 1 kandidaat lid (Kristle Kranenburg)

PROLOOG-1

Wij ontkomen natuurlijk niet aan de wensen van de Overheid om de klimaat akkoorden te halen. De NMU beveelt hiertoe aan dat u niet alleen biologisch flashpapier in uw duivenpan doet, maar ook maximaal een half velletje, zodat we nog meer ijsbeertjes kunnen redden, hoewel deze al in sommige dorpjes op Nova Zembla de mensen terroriseren.

De opwarming van uw publiek door uw wonderbaarlijke effecten zal een merkbaar hogere uitstoot van CO2 tot gevolg hebben, dus beheerst u zich bij uw optredens, anders stijgt de zaaltemperatuur teveel.

Ik heb overigens net begrepen dat de NMU subsidie gaat geven voor het klimaat-neutraal maken van de duivenpan; deze wordt geïsoleerd en van zonnepanelen voorzien. Door genetische manipulatie gaat de NMU zelf-vliegende duiven ontwikkelen, maar daar zal meisje Thieme het waarschijnlijk niet mee eens zijn.

Mogelijk zal op het nationaal congres een aparte categorie ‘biologisch goochelen’ zijn intrede doen met ‘vrije uitloop konijnen’ uit uw drawer box en vegetarische duiven uit uw ‘fair trade’ koffievaas.

O ja, het generaal pardon gaat ook gelden voor konijnen die al 5 jaar in de duivenpan zitten, dus die worden (er) niet uitgezet.

PROLOOG-2

De nieuwe locatie is een zeer duidelijke verbetering, een vast lokaal, een goede, niet lugubere ingang (zonder code die we natuurlijk niet uit ons hoofd kennen), een restaurant/bar waar we vooraf een kopje koffie kunnen drinken (ook voor de ouders plezierig) en we kunnen dus weer een ouderwetse pauze inlassen zoals we dit bij de Biltsche Hoek ook deden.

Ik observeerde een enthousiaste groep jeugdleden, die zeer gedreven met het thema ‘goochelen met magneten’ aan de gang waren onder leiding van Kees, Jordi en Kevin. Boris was er voor de eerste keer en werd al direct ‘voor de leeuwen geworpen’ met een voorstelling voor de hele groep; ik zag zijn moeder stralen! Ook bij de senioren volgden we het thema en we werden met kleine magneetjes aangespoord om b.v. magnetische kaarten te maken, maar ja, voor iemand die maar twee dagen kleuterschoolonderwijs heeft gehad viel dat knutselen niet mee. Reynier was onze uitstekende voorzitter.

DE ACTS

Als voorzitter liet Reynier een leuk mentaal effect zien met een zakje waarin witte balletjes en één zwart balletje zaten. Verschillende leden mochten ongezien een balletje uit het zakje halen en Reynier wist precies wie het zwarte balletje in zijn bezit had. Het geheim: magneten.

Reynier liet ook stukken touw zien die met magneten aan elkaar zaten en ook zijn munten bleken magnetisch.

Douwe vertoonde drie miraculeuze kaarteffecten, met konijntjes op de kaarten, met vier vrouwen die zich één voor één omdraaiden en een aardig psychologische routine met Herman als assistent.

Herman liet een mysterieuze voorspellingsroutine zien, met Michel als ‘lijdend voorwerp’; hij werd behangen met gele blaadjes papier met daarop door hem (Michel dus) genoemde getallen, letters en namen. In een doosje met een kaart erin mocht de secretaris deze eruit halen en op die kaart stond de voorspelling van de door Michel genoemde zaken. Griezelig! En een zeer onderhoudende presentatie!

Fl!p was net terug van een succesvol verblijf in Duitsland in/bij een goochel-historische happening, waar hij onder meer lezingen heeft gehouden en (uiteraard) optredens heeft verzorgd. Zij interpretatie van het effect ‘kralen die aan een koord zitten komen mysterieus hiervan los’ was alleraardigst. De uitleg van de routine (in een door Fl!p meegenomen manuscript) is in principe beschikbaar.

In de pauze werd in de bar ook weer flink gegoocheld en hierna moesten we (dus) aan de slag met knutselwerk met magneten. Kees liet eerst zijn routine zien waarbij een gekozen kaart op zeer snelle wijze uit het spel werd gehaald dat in een beker was geplaatst. Sneller kan het nauwelijks. Het geheim? U raadt het al, juist magneten. Ook liet Kees ringen op elkaar balanceren en munten verwisselen met opnieuw magnetisme als rode draad.

De rest van de avond was het derhalve plakken geblazen (= zeer kleine magneetjes op kaarten bevestigen) en zien of we ‘magnetisch begaafd’ konden worden. Dat viel niet altijd mee.     

VOLGENDE BIJEENKOMST OP MAANDAG 11 maart 2019.

In april vindt de jaarlijkse ledenvergadering plaats

Zeist, 12 februari 2019

De secretaris 

BESTUUR   MKCN

Voorzitter: Michel Vredendaal, tel. 030-6377258 , mail josephinevredendaal@kpnmail.nl

Secretaris: Wim van Dokkum, tel. 030-6992860, mail w.dokkum@planet.nl

Penningmeester: Tjeerd Piso, tel. 0343-573828, mail piso@planet.nl

Tweede secretaris: Kees Ros, tel. 0318-624161, mail c.ros@chello.nl  

CONTRIBUTIE

Deze is voor jeugdleden € 65,- per jaar en € 100,-  per jaar voor seniorleden.

Jeugdlid is men tot en met het hele jaar waarin hij/zij 18 jaar oud wordt.

U kunt uw contributie overmaken op rekening NL38INGB0000120004 ten name van de Magische Kring Centraal Nederland te Wijk bij Duurstede.