Author Archives: MKCNsite

 • 0

Een woord van onze voorzitter…

Category : Clubverslagen 2018

Beste junioren, senioren en ouders,

Vandaag zijn er verschillende mailtjes gestuurd vanuit de MKCN; ik wil er nog één aan toevoegen, en dan houd ik weer even mijn mond.

Ik wil in dit mailtje, namens het bestuur van de MKCN, mijn lof uiten voor iedereen die namens onze club heeft bijgedragen aan een geweldig festival!

Voor de mensen die er niet bij zijn geweest: het is een cliché, maar jullie hebben écht wat gemist. Zoveel goede lezingen, zoveel verschillende dealers en zoveel geweldige acts! Ik ben dan ook ontzettend trots dat een groot deel van de leden van onze vereniging aan dit evenement hebben bijgedragen.

Ten eerste natuurlijk Kees Ros die ondanks duizenden mailtjes, een longontsteking en een zeer gecompliceerd programma toch het schip op koers hielt. Wat een held, wat een ongelofelijke prestatie!

Kevin Ike en Jordi IIjzerman, die een cruciale rol hebben gespeeld in de techniek bij verschillende onderdelen van het festival. Ook oud-lid Sander Schoonoord heeft op deze manier meegeholpen. Toegewijd en betrouwbaar, van vroeg tot laat – echt geweldig gedaan, heren!

Onze legendarische Fl!p die als juryvoorzitter weer de lastige taak had om alle acts tijdens het NK eerlijk en kritisch te beoordelen. Dat heeft hij weer voorbeeldig gedaan!

Reynier Jonkers, die netjes de puntentelling heeft verwerkt. Nog niet makkelijk als Victor Mids je de hele tijd aan het Mindf•cken is 🙂

Michel van Zeist die de wedstrijden rond de Hans Klok trofee heeft gepresenteerd. Geen makkelijke opgave, maar hij heeft dit met verve en charme gedaan.

Dan zijn er nog Kristel, Douwe, Michael en Joost  die op verschillende manieren de handen uit hun mouwen hebben gestoken. Tof dat jullie de goochelwereld zo ondersteunen!

En dan natuurlijk onze dappere deelnemers die het aandurfden hun kunsten te laten beoordelen door een vakjury:

Tim Horsting die boven zichzelf is uitgestegen met twee schitterende acts en maar liefst twee keer zilver in de wacht sleepte. Voor zover ik dit heb kunnen nagaan is dit de grootste prestatie van een MKCN-lid bij een NK in het afgelopen decennium.

Hans Klik en Ludique met hun schitterende act over de 2e wereldoorlog. Bij het NK junioren was deze act zilver waard, bij de het volwassen NK brons. Goed gedaan!

Espen en Luca die genoeg punten haalden voor een derde prijs, maar ja – dan heb je opeens bij een NK vier professionele goochelaars tegenover je (waaronder de zwaargewichten Rob en Emiel) die je de kaas van het brood eten. Dat ze er dan toch staan met een geraffineerde act is uiterst bewonderenswaardig! Ga zo door!

Ze hielpen bovendien mee met het in de wacht slepen van de verenigingsprijs… Want laten we niet vergeten: door al deze kanjers hebben we voor het eerst in zes jaar weer DE VERENIGINGSPRIJS GEWONNEN!

Zo doen wij MKCN’ers dat! En dat gaan we 17 juni dan ook uitgebreid vieren! Ik kijk er naar uit!

Met magische groet,

Janse Heijn

Voorzitter


 • 0

MKCN wint verenigingsprijs bij het DFoM

Category : Clubverslagen 2018

Afgelopen hemelvaartsweekend werd in Ede het Dutch Festival of Magic gehouden. Meerdere leden van onze club deden mee aan wedstrijden die werden gehouden tijdens dit magische congres. Zij streden tegen andere goochelaars vanuit landen als Rusland, Zweden, Korea, Duitsland en België.

Doordat maar liefst drie leden van onze club in de prijzen zijn gevallen hebben wij als vereniging ook een prijs ontvangen. Natuurlijk zijn wij hier ontzettend blij mee en bedanken wij alle leden van onze club die hebben mee gedaan. Ook bedanken wij alle vrijwilligers die hebben geholpen bij de organisatie en backstage.


Fotograaf: Bert Speelman
Janse Heijn met de president van de NMU (René Schreurs)

Leer goochelen op een hoog niveau

Bij ons op de goochelclub in Utrecht leren wij al onze leden de kleine kneepjes van het magische vak. Wij doen dat elke 2e maandagavond van de maand. Daarnaast hebben wij de deelnemers aan dit congres ook buiten de clubbijeenkomsten gecoacht waar nodig. Wil jij ook beter leren goochelen? Je bent bij ons altijd welkom bij een van onze clubbijeenkomsten, hier kunnen we kennis maken met en elkaar en vertellen wat we voor jou kunnen betekenen.

Uitslagen Dutch Festival of Magic 2019

Grand Prix: Rob en Emiel
Henk Vermeyden wisselprijs: Rob & Emiel

Close up competitie
Categorie Cartomagie
1e Prijs: Lodewijk de Widt
2e Prijs: Niet uitgereikt
3e Prijs: Janse Heijn

Micromagie
1e Prijs: Niet uitgereikt
2e Prijs: Tim Horsting
3e Prijs: Niet uitgereikt

Parlour magic
1e Prijs: Niet uitgereikt
2e Prijs: Niet uitgereikt
3e Prijs: Janse Heijn

Toneel Competitie
Manipulatie
1e Prijs: Zippo the Funky Magician
2e Prijs: Vasil Antoya (Василь Антоня)

Illusionisme
1e Prijs: Roy en Justin Huiskens

Mentaal
1e Prijs: Rob & Emiel
2e Prijs: Tim Horsting
3e Prijs: Alex Blackwood

Algemeen Goochelen
1e Prijs: Jaana Felicitas Scandariato 
2e Prijs: Nikolai Striebel
3e Prijs: Hans Klik & Ludique

Bijzondere prijzen:
Speciale oorkonde voor de bijzondere prestatie van Melvin Wijkhuisen
Uitvindingsprijs: Rob & Emiel
Verenigingsprijs: Magische Kring Centraal Nederland (Goochelclub MKCN) • 0

MKCN Clubverslag mei 2019

Category : Clubverslagen 2019

Maandag 13 mei 2019

Aanwezig :  14 leden

HET PROGRAMMA

Kees Ros was deze avond de gastvoorzitter. Kees trapte af met een vlammend betoog voor en een dringende oproep om naar het a.s. Dutch Festival of Magic te gaan. Het wordt niet alleen groot maar ook groots met heel veel klinkende buitenlandse namen, goochelaars die je anders misschien alleen maar op een FISM ziet. Er komen zo’n twintig dealers. Op donderdag kan je gratis een hoop goochelactiviteiten meemaken en voor slechts € 17,50 heb je een galakaart waarin Scott & Muriël optreden, een nieuwe black art act van Dion en met zo’n tien toneel acts waarbij de jongeren “uit de hele wereld” (onder 19 jaar) zullen strijden om de Hans Klok Trophy. Hanna uit Japan is als gast aanwezig en Luna uit Zuid Korea zal de gala avond afsluiten. De jury voor de HK Trophy zal bestaan uit Boris Wild, Andrea Baioni, Vadim Savenkov en Manro & Loïs.

De jury voor het DfoM zal bestaan uit Fl!p, Victor Mids & Oscar Verpoort, Sittah en Ferry (uit GTST). Er is buitenlandse deelname uit – o.a. – Taiwan, China, VS, Oekraine, Rusland, VK etc.

Voor de MKCN nemen aan de wedstrijden deel: Janse Heijn, Luka $ Espen, Tim Horstink en Hans Klik, terwijl onze eigen Reynier als rekenmeester zal fungeren tijdens het concours.

Rob & Emiel en Lodewijk de Widt nemen ook deel aan het concours omdat dit voor hen een prequalificatie voor het FISM 2021 in Quebec op kan leveren.

Janse heeft tot slot nog twee mededelingen:

– goochelaars.com is opnieuw “in de lucht

– Douwe heeft de meeste (MKCN) stemmen gekregen voor zijn kandidatuur voor president van de NMU; op 30 mei zal het AB in Ede daar over stemmen.

DE ACTS

Daarna begon het goochelgedeelte van de avond en kondigde Kees Reynier aan. Reynier liet eerst een kaart trekken, terug in het spel en grondig schudden. Daarna werd het spel met de beeldzijde naar beneden op een tafeltje uitgespreid en met een krant afgedekt. Toch wist Reynier, geblinddoekt en wel, met een scherp mes de getrokken kaart als enige aan het mes te rijgen. (Roberto Giobbi: Stand-up Card Magic).

Jan Over kreeg vervolgens de gelegenheid om een aantal goochelspullen die nog van zijn vader geweest waren te tonen. Ook al beschikt de MKCN over een groot collectief goochelgeheugen, van lang niet alle apparaten was duidelijk wat daarvan de bedoeling was.

Vervolgens was Kees zelf aan de beurt. Kees kwam op met een schatkistje waarin een halve act bleek te zitten. Een duel tussen de De snaterende Arend en Heineken 0,0% voltrok zich voor onze ogen. Het eind effect: een intrigerende wisseltruc die , zelf voor ons goochelaars, niet eenvoudig te doorgronden was.

Janse had inmiddels ook de smaak te pakken gekregen en vertoonde zijn “moeilijkste truc”. In het kort: een mooie versie van de Zwei Männer Trick a.k.a. Cards Across, zonder truc kaarten en met een aardige twist (het forceren van het getal drie m.b.v. een force card).

Na de pauze gaf Fl!ip een workshop over zijn eigen unieke kaartgrepen. Fl!ip zal daar over enige tijd in een soort levenswerk (althans zijn leven als cardician  betreffende) over publiceren, in boekvorm en met DVD’s. Het betreft meer dan 100 unieke kaartgrepen, dus de productie van dit werk is een heidense klus dan wel monnikenwerk. Er werd naarstig geoefend op palmage technieken en de toepassingen daarvan.

!!!!Nota Bene!!!:

Volgende bijeenkomst: noteer en reserveer  in uw agenda alvast 17 juni! en niet zo als gewoonlijk de tweede maandag van de maand. Dit i.v.m. Pinksteren.

Weesp, 14 mei 2019

De secretaris 

BESTUUR   MKCN

Voorzitter: Janse Heijnl, tel. 06 5538 3139 , mail jheijn@gmail.com

Secretaris: Douwe Swierstra, tel. 0294-266998, mail swierstra@planet.nl

Penningmeester: Tjeerd Piso, tel. 0343-573828, mail  piso@planet.nl

Tweede secretaris: Kees Ros, tel. 0318-624161, mail c.ros@chello.nl 

CONTRIBUTIE

Deze is voor jeugdleden € 65,- per jaar en € 100,-  per jaar voor seniorleden.

Jeugdlid is men tot en met het hele jaar waarin hij/zij 18 jaar oud wordt.

U kunt uw contributie overmaken op rekening NL38INGB0000120004 ten name van de Magische Kring Centraal Nederland te Wijk bij Duurstede.


 • 0

MKCN Jaarverslag 2018

Category : Jaarverslagen

W. van Dokkum

Nijenheim 11-17

3704 AC Zeist

Tel. 030 6992860

w.dokkum@planet.nl

JAARVERSLAG SECRETARIS OVER 2018

 1. Algemeen

Voor de Magische Kring Centraal Nederland (MKCN) was 2018 opnieuw een boeiend jaar met veel activiteiten door een tamelijk vaste kern van ongeveer 20 leden.

Zeer verheugend was de blijvende groei en bloei van de jeugdafdeling, waarover apart wordt gerapporteerd.

De belangrijkste clubactiviteiten zijn nog steeds de maandelijkse bijeenkomsten, waarvan er in het verslagjaar 11 werden gehouden, inclusief een extra in juli (normaal een vakantiemaand). De locatie werd met ingang van januari 2018 buurthuis De Beatrix in het Vorstelijk Complex in Zuilen (Utrecht), maar in 2019 wordt dit een zaaltje boven het restaurant van het Vorstelijk Complex, een duidelijke verbetering.

Tijdens de jaarvergadering werden Joop van der Rijst en Douwe Swierstra benoemd in de kascommissie..

Op de reguliere clubavonden werd steeds met veel animo gegoocheld. De contacten met de NMU werden voortgezet door Kees Ros als NMU secretaris.

 • Ledenadministratie

In januari 2019 bedroeg het aantal (senior)  leden 28. Het aantal jeugdleden is verheugend groot en schommelt momenteel tussen 15 en 18. Het is niet geheel verrassend dat de mutaties bij de jeugdleden groter is dan bij de senioren. Een recente ledenlijst is regelmatig aan de leden toegezonden en op de website van de NMU werd het MKCN ledenbestand actueel bijgehouden.

Helaas werd afscheid genomen van enkele prominente leden, Beer van Muiswinkel, Sandra Graafland en Cor Stoops.

 • Clubbijeenkomsten

In totaal werden 11 officiële clubbijeenkomsten gehouden. Gedurende de eerste periode van 1 ½ uur werd steeds onderricht gegeven aan de jeugdleden, de senioren verbleven daarna tot meestal 22.30 uur in dezelfde zaal.

De formule van de commissie onder leiding van Janse Heijn, waarbij leden zich van te voren bij de (wisselende) avondvoorzitter kunnen melden voor het uitvoeren van een routine, die daarna uitgebreid werd besproken (‘Tops en Tips’) bleek goed werkzaam te zijn. Hiertoe wordt door de avondvoorzitter (of iemand anders) eerst een mini-lecture gehouden, waarna de opgegeven acts worden vertoond, waarbij vooral positieve feedback van belang is. Genoemde mini-lecture kan ook erg goed geschikt zijn om bij de jeugdbijeenkomst te houden.  

De jaarvergadering werd tijdens de april bijeenkomst gehouden. De maandelijkse clubverslagen werden goed ontvangen en hadden vaak een ludiek karakter.

 • De MKCN Jeugdafdeling

De jeugdafdeling van de MKCN kan terugkijken op een goed jaar 2018. De afdeling had 14 leden (onder de 18 jaar) en een bestuur bestaande uit Kevin Ike en Jordi IJzerman. In 2018 werd door jeugdleden meegedaan aan het NK-Jeugd in Meppel, waar Luca en Espen Nederlands kampioen werden.

Het jeugdbestuur heeft eind 2018 een ‘goochelpaspoort’ ontwikkeld, waarin de leden hun vorderingen kunnen bijhouden. De meeste jeugdleden hebben in de herfst van 2018 deelgenomen aan het NMU jeugdweekeind. Tijdens dit weekeind werd veel aandacht besteed aan het verbeteren van technieken en hoe je een act goed kunt presenteren. De clubbijeenkomsten werden goed bezocht, ondanks de afstand die sommigen moeten afleggen. Gemiddeld waren drie docenten aanwezig en het animo om bij de jeugd les te geven of te assisteren lijkt toe te nemen, mede door de verjonging bij de senioren. Een nieuwe opzet met voor elke keer een duidelijk thema (goochelen met magneten, met touw etc.) bleek goed te bevallen.

Tijdens de jeugdbijeenkomsten:

 1. Werden nieuwe technieken besproken en geleerd.
 2. Werden nieuwe trucs voorgedaan en uitgelegd door docenten.
 3. Lieten jeugdleden hun nieuwe effecten zien en kregen zij commentaar in de

        vorm van ‘tips en tops’

Ook in 2018 bleef ‘oudere jeugd’ regelmatig aanwezig tijdens het eerste deel van de seniorenbijeenkomst en hebben jeugdleden hun acts ook daar regelmatig getoond.

Helaas is er in 2018 geen ouderavond gehouden, maar de jeugd heeft wel enthousiast meegedaan aan de GiGaGoocheldag die de MKCN op 11  maart organiseerde in het Vorstelijk Complex, ons tegenwoordige honk.


 • 0

MKCN Clubverslag maart 2019

Category : Clubverslagen 2019

Verslag clubavond van de MKCN  op

Maandag 11 maart 2019

Aanwezig :  16 leden en 2 kandidaat leden (Kristle Kranenburg en Victor Berkhout)

PROLOOG

U heeft ongetwijfeld gelezen over de agressie jegens doktersassistentes, zowel fysiek als door middel van onwelvoeglijk taalgebruik. Geldt dit ook voor de goochelaarsassistent (M/V)?

Wel, we hebben uitgebreid onderzoek gedaan op dit terrein en de bevindingen zijn niet hoopgevend. We kregen meldingen van doorgezaagde weesmeisjes, die misbaar maakten omdat de afgezaagde delen niet snel genoeg weer aan elkaar werden getoverd. Ook heeft men meegemaakt dat iemand uit het publiek met een schaar het podium op klom omdat die iemand vond dat het doorknippen van het touw te langzaam ging. Ja, korte lontjes, zeker ook omdat men mij schreef dat een meneer van mening was dat de lontjes van de brandende kaarsjes te langzaam door de assistente werd aangestoken. In Appingedam stormde zelfs iemand naar voren om duidelijk te maken dat hij een eerder volgnummer had (met airmiles nota bene) om een kaart van de goochelaar te trekken. Tevens kwam mij ter ore dat een toeschouwer reclameerde dat de door een assistent uit een oor gehaald sponsen balletje uit het rechteroor kwam; de meneer bleek van Groen Links te zijn. Nu we het toch over politiek hebben: de heren van DENK willen dat alle speelkaarten Turkse symbolen krijgen, maar ja, daar begint de NMU natuurlijk niet aan.  

Minister Dekker heeft al maatregelen aangekondigd: tenminste één dag in de verdwijnkooi van Hans Klok voor genoemde vergrijpen.  

Wel, laten we ons maar bezig houden met de MKCN, want daar gaat alles zonder vergrijpen (wel met grepen overigens).

HET PROGRAMMA

Janse Heijn was vanavond voorzitter en deed dit als vanouds met veel charme.  

De vorige maand in gebruik genomen nieuwe locatie bleek ook heden zeer goed te bevallen.

Er was een aantal mededelingen:

 • Bij de AB vergadering van de NMU was de MKCN met Kees, Douwe, Michel en Janse goed vertegenwoordigd.
 • Bij het Dutch Festival of Magic (DFoM, 30 mei-1 juni) komt het voorzitterschap van de NMU (opnieuw) aan de orde.
 • Er is een optie om in 2024 het FISM wereldcongres (opnieuw, want in 2003 wat het in Den Haag) naar Nederland te halen. Er komt een aparte stichting die dat gaat coördineren, ook voor het Europees congres in 2023 (wsch. in Rotterdam).
 • Op zondag 14 april vindt het jaarlijks junioren concours plaats (Meppel). Zeer aanbevolen!
 • Wat het DFoM betreft (Reehorst Ede) is de donderdag (Hemelvaartsdag) overdag gratis toegankelijk; er staan dan al veel dealers, die graag een deel van uw vakantiegeld voor hun magie ‘opeisen’.
 • Op 22 maart vindt in Amsterdam (Holiday Inn hotel) een magische happening plaats met ook veel dealers en veel magische toppers.

DE ACTS

Henk vertoonde enkele zeer aardige varianten van het ‘doorgezaagde weesmeisje’ of beter gezegd, van de ‘zig-zag lady’. Met een dollar in een doosje en met een vrouw uit het kaartspel. Erg overtuigend! De secretaris vulde aan dat het effect ook bestaat met een sigaret en een bierblikje.

Kees liet een griezelige routine zien, waarbij Kristle een aantal kaarten op de hand van Kees legde, waarna hij precies wist hoeveel kaarten dat waren. Victor (dus ook een kandidaat lid) mocht het spel schudden en een aantal kaarten van het stapeltje afhalen; ook nu wist Kees hoeveel kaarten dat waren maar ook de waarde van de bovenste kaart van het stapeltje goed te noemen. Hoe hij dit deed? Da’s geheim natuurlijk, maar later op de avond bleek de verklaring kinderlijk eenvoudig, ga ik dus niet in het verslag zetten, want voor je het weet gaat de andere Victor (inderdaad van Mind f’ck) ermee vandoor. Kees opteert voor een functie bij het tellen van de stemmen bij de komende verkiezingen door via ‘handoplegging’ snel naar de resultaten toe te werken.

De act van Tim was echt griezelig, zelfs bij het beschrijven van het effect krijg ik weer kippenvel: Tim had vier ‘niet-pistolen’, waarvan hij er drie door Kevin liet uitkiezen en die achtereenvolgens op de hand van Kevin schoot, zonder dat dit bij Kevin enig letsel veroorzaakte; het vierde apparaat schoot Tim op een plankje met een kaart erop en, u raadt het al, deze werd door de nietjes doorboord.   

De act van Fl!p gaf diens creativiteit weer eens goed weer: Na het schudden van kaarten en het kiezen van vier kaarten door 4 toeschouwers bleken die kaarten het woord ‘TOUW’ te vormen, het thema bij de jeugd deze avond.

En na het doorboren van een appel door twee touwtjes, waarna de appel weer vrij kwam, was Kristle hiervan zo onder de indruk dat zij deze appel ging opeten, omdat zij mogelijk dacht dat er wonderbaarlijke krachten in die appel zaten.

Janse vertoonde een ijzersterk mentaal effect, waarbij Jordi een tekening op een velletje papier mocht schrijven. Wat daarna allemaal gebeurde was pure mentale tovenarij: De tekening bleek op een lei te staan en ook uiteindelijk op een kaart die in een envelop zat. Ook het serienummer van een 10 euro biljet (van Jan) kwam op wonderbaarlijke wijze tevoorschijn vanuit een portefeuille van Janse.

Tenslotte had Douwe een aardige mentale routine met ESP kaarten, waarbij hij vooral met een leuk aangepaste ‘patter’, wist wie welke kaart had uitgekozen.

JAMSESSION

Na een korte pauze in het restaurant keerden we weer terug naar ons eigen zaaltje voor de uitleg van de effecten. Ga ik dus niet op in, komt u volgende keer maar weer eens opdagen, zeer de moeite waard!   

VOLGENDE BIJEENKOMST OP MAANDAG 8 april 2019.

Dan vindt tevens de jaarlijkse ledenvergadering plaats (kort en krachtig overigens).

Zeist, 12 maart 2019

De secretaris 

BESTUUR   MKCN

Voorzitter: Michel Vredendaal, tel. 030-6377258 , mail josephinevredendaal@kpnmail.nl

Secretaris: Wim van Dokkum, tel. 030-6992860, mail w.dokkum@planet.nl

Penningmeester: Tjeerd Piso, tel. 0343-573828, mail piso@planet.nl

Tweede secretaris: Kees Ros, tel. 0318-624161, mail c.ros@chello.nl  

CONTRIBUTIE

Deze is voor jeugdleden € 65,- per jaar en € 100,-  per jaar voor seniorleden.

Jeugdlid is men tot en met het hele jaar waarin hij/zij 18 jaar oud wordt.

U kunt uw contributie overmaken op rekening NL38INGB0000120004 ten name van de Magische Kring Centraal Nederland te Wijk bij Duurstede.


 • 0

MKCN Clubverslag februari 2019

Category : Clubverslagen 2019

Verslag clubavond van de MKCN  op

Maandag  11 februari 2019

Aanwezig :  12 leden en 1 kandidaat lid (Kristle Kranenburg)

PROLOOG-1

Wij ontkomen natuurlijk niet aan de wensen van de Overheid om de klimaat akkoorden te halen. De NMU beveelt hiertoe aan dat u niet alleen biologisch flashpapier in uw duivenpan doet, maar ook maximaal een half velletje, zodat we nog meer ijsbeertjes kunnen redden, hoewel deze al in sommige dorpjes op Nova Zembla de mensen terroriseren.

De opwarming van uw publiek door uw wonderbaarlijke effecten zal een merkbaar hogere uitstoot van CO2 tot gevolg hebben, dus beheerst u zich bij uw optredens, anders stijgt de zaaltemperatuur teveel.

Ik heb overigens net begrepen dat de NMU subsidie gaat geven voor het klimaat-neutraal maken van de duivenpan; deze wordt geïsoleerd en van zonnepanelen voorzien. Door genetische manipulatie gaat de NMU zelf-vliegende duiven ontwikkelen, maar daar zal meisje Thieme het waarschijnlijk niet mee eens zijn.

Mogelijk zal op het nationaal congres een aparte categorie ‘biologisch goochelen’ zijn intrede doen met ‘vrije uitloop konijnen’ uit uw drawer box en vegetarische duiven uit uw ‘fair trade’ koffievaas.

O ja, het generaal pardon gaat ook gelden voor konijnen die al 5 jaar in de duivenpan zitten, dus die worden (er) niet uitgezet.

PROLOOG-2

De nieuwe locatie is een zeer duidelijke verbetering, een vast lokaal, een goede, niet lugubere ingang (zonder code die we natuurlijk niet uit ons hoofd kennen), een restaurant/bar waar we vooraf een kopje koffie kunnen drinken (ook voor de ouders plezierig) en we kunnen dus weer een ouderwetse pauze inlassen zoals we dit bij de Biltsche Hoek ook deden.

Ik observeerde een enthousiaste groep jeugdleden, die zeer gedreven met het thema ‘goochelen met magneten’ aan de gang waren onder leiding van Kees, Jordi en Kevin. Boris was er voor de eerste keer en werd al direct ‘voor de leeuwen geworpen’ met een voorstelling voor de hele groep; ik zag zijn moeder stralen! Ook bij de senioren volgden we het thema en we werden met kleine magneetjes aangespoord om b.v. magnetische kaarten te maken, maar ja, voor iemand die maar twee dagen kleuterschoolonderwijs heeft gehad viel dat knutselen niet mee. Reynier was onze uitstekende voorzitter.

DE ACTS

Als voorzitter liet Reynier een leuk mentaal effect zien met een zakje waarin witte balletjes en één zwart balletje zaten. Verschillende leden mochten ongezien een balletje uit het zakje halen en Reynier wist precies wie het zwarte balletje in zijn bezit had. Het geheim: magneten.

Reynier liet ook stukken touw zien die met magneten aan elkaar zaten en ook zijn munten bleken magnetisch.

Douwe vertoonde drie miraculeuze kaarteffecten, met konijntjes op de kaarten, met vier vrouwen die zich één voor één omdraaiden en een aardig psychologische routine met Herman als assistent.

Herman liet een mysterieuze voorspellingsroutine zien, met Michel als ‘lijdend voorwerp’; hij werd behangen met gele blaadjes papier met daarop door hem (Michel dus) genoemde getallen, letters en namen. In een doosje met een kaart erin mocht de secretaris deze eruit halen en op die kaart stond de voorspelling van de door Michel genoemde zaken. Griezelig! En een zeer onderhoudende presentatie!

Fl!p was net terug van een succesvol verblijf in Duitsland in/bij een goochel-historische happening, waar hij onder meer lezingen heeft gehouden en (uiteraard) optredens heeft verzorgd. Zij interpretatie van het effect ‘kralen die aan een koord zitten komen mysterieus hiervan los’ was alleraardigst. De uitleg van de routine (in een door Fl!p meegenomen manuscript) is in principe beschikbaar.

In de pauze werd in de bar ook weer flink gegoocheld en hierna moesten we (dus) aan de slag met knutselwerk met magneten. Kees liet eerst zijn routine zien waarbij een gekozen kaart op zeer snelle wijze uit het spel werd gehaald dat in een beker was geplaatst. Sneller kan het nauwelijks. Het geheim? U raadt het al, juist magneten. Ook liet Kees ringen op elkaar balanceren en munten verwisselen met opnieuw magnetisme als rode draad.

De rest van de avond was het derhalve plakken geblazen (= zeer kleine magneetjes op kaarten bevestigen) en zien of we ‘magnetisch begaafd’ konden worden. Dat viel niet altijd mee.     

VOLGENDE BIJEENKOMST OP MAANDAG 11 maart 2019.

In april vindt de jaarlijkse ledenvergadering plaats

Zeist, 12 februari 2019

De secretaris 

BESTUUR   MKCN

Voorzitter: Michel Vredendaal, tel. 030-6377258 , mail josephinevredendaal@kpnmail.nl

Secretaris: Wim van Dokkum, tel. 030-6992860, mail w.dokkum@planet.nl

Penningmeester: Tjeerd Piso, tel. 0343-573828, mail piso@planet.nl

Tweede secretaris: Kees Ros, tel. 0318-624161, mail c.ros@chello.nl  

CONTRIBUTIE

Deze is voor jeugdleden € 65,- per jaar en € 100,-  per jaar voor seniorleden.

Jeugdlid is men tot en met het hele jaar waarin hij/zij 18 jaar oud wordt.

U kunt uw contributie overmaken op rekening NL38INGB0000120004 ten name van de Magische Kring Centraal Nederland te Wijk bij Duurstede.


 • 0

MKCN Clubverslag januari 2019

Category : Clubverslagen 2019

Verslag clubavond van de MKCN  op

Maandag  14 januari 2019

Aanwezig : 9 leden (nog steeds magertjes dus) en 2 jeugdleden (hoewel, Kevin en Jordi horen eigenlijk bij de ‘senioren’)

PROLOOG 1

Ik las vanmorgen dat klimaat extremist Ed Nijpels ons gaat opleggen dat we maar twee keer per week vlees mogen eten, want dan gaat de CO2 uitstoot ‘drastisch’ omlaag. Overigens pleit ik er al een tijdje voor dat alle mensen op aarde elke dag een halve minuut de adem inhouden, moet u eens kijken wat dat scheelt in genoemde uitstoot. En u redt hiermee ook een ijsbeertje op de Noordpool, denkt de heer Nijpels, zodat dat zelfde ijsbeertje zijn vlees kan eten.

Terug naar dat vlees en de gevolgen voor de goochelaars. In algemene zin worden ‘buitengewone vlees opsporingsambtenaren’ ingesteld, die bij de supermarkt gaan controleren hoeveel vlees u in uw tas heeft, eventueel in combinatie met vlees detectie poortjes. Voor goochelaars betekent de maatregel dat uw duivenpannen door diezelfde ambtenaren zullen worden gecontroleerd op de illegale aanwezigheid van konijnen. U mag per week maar één konijnenproductie vertonen, want anders riskeert u een boete of wordt u gevorderd om met vegetarische konijnen te gaan werken. De NMU is al in spoedvergadering bijeen geweest. We houden u op de hoogte.

 PROLOOG 2

Er was een interessante discussie over digitaal of analoog toen bleek dat uw secretaris in feite geen mobieltje heeft. En Kees regelde de koffie tijdens de pauze in het lokaal van de kaartende dames. Het bestuur is overigens akkoord met het voorstel van Kees dat we voortaan in een zaaltje van het Vorstelijk Complex (colour kitchen) onze bijeenkomsten gaan houden, zodat deze weer interessant worden voor alle leden. U hoort hier ook nog nader van.   

Kevin had voor de jeugdleden een prachtig ‘MKCN paspoort’ gemaakt met praktische informatie. Met enige aanpassing zou dit ook geschikt gemaakt kunnen worden voor de senior leden. Naar verluidt is zo’n paspoort uniek in goochelend Nederland, bravo!

DE ACTS

Kevin en Jordi lieten ons een griezelige act zien: Michel en Joop moesten met hun handen naar voren en de ogen dicht vooraan staan en de mouwen opstropen. Kevin beroerde de neus van Joop met een veer en Jordi ging met zijn handen enkele bewegingen maken vóór het hoofd van Michel. Toen beide heren werd gevraagd wat zij voelden bleek dat zij allebei de aanraking met de veer op de neus hadden gevoeld. Wow, dat lijkt op een spirituele sessie, griezelig inderdaad.

Zal ik de ballon doorprikken? Het toverwoord is ‘loops’ (uitvinder Finn Jon, wist Fl!p). Die ‘loops’ kunnen ook worden gebruikt voor het laten zweven van speelkaarten of andere voorwerpen, het werd geïllustreerd in filmpjes die door Kees werden vertoond. Een kaartje met 5 ‘loops’ kan worden besteld bij ‘aliexpress’ website https://s.click.aliexpress.com/e/c3QNas3A en kost minder dan een euro.

Fl!p deed ook iets griezeligs: Een touw dat om zijn hoofd werd gehangen penetreerde ineens de nek, een soort wurgkoord effect. Er schijnt in verschillende staten van Amerika hiervoor belangstelling te bestaan bij ter dood veroordeelde personen, want die kunnen dan claimen dat bij juist gebruik (= de Fl!p-methode) ze ontsnappen aan de straf.  

Ja, de vele kaartgrepen die Flip daarna in een effect liet zien zijn natuurlijk voor ‘gewone’ goochelaars niet eenvoudig te leren. Binnenkort (?) komen deze grepen uitvoerig ter sprake in een nieuw boek van Fl!p, dat bij het uitkomen wordt voorzien van een DVD door Kevin opgenomen.

Weer een gedenkwaardige avond! Zoals steeds, komt u derhalve volgende keer gewoon naar Utrecht!

VOLGENDE BIJEENKOMST OP MAANDAG 12 februari 2019.

Zeist, 15 januari 2019

De secretaris 

BESTUUR   MKCN

Voorzitter: Michel Vredendaal, tel. 030-6377258 , mail josephinevredendaal@kpnmail.nl

Secretaris: Wim van Dokkum, tel. 030-6992860, mail w.dokkum@planet.nl

Penningmeester: Tjeerd Piso, tel. 0343-573828, mail piso@planet.nl

Tweede secretaris: Kees Ros, tel. 0318-624161, mail c.ros@chello.nl  

CONTRIBUTIE

Deze is voor jeugdleden € 65,- per jaar en € 100,-  per jaar voor seniorleden.

Jeugdlid is men tot en met het hele jaar waarin hij/zij 18 jaar oud wordt.

U kunt uw contributie overmaken op rekening NL38INGB0000120004 ten name van de Magische Kring Centraal Nederland te Wijk bij Duurstede.


 • 0

MKCN Clubverslag april 2018

Category : Clubverslagen 2018

Verslag clubavond van de MKCN  op

Maandag  12 maart  2018

Aanwezig : 14 leden, 2 kandidaat leden en 2 jeugdleden

PROLOOG

De ontvangstruimte van ons ‘clubhuis’ is voor verbetering vatbaar. Er zijn 4 mooie fauteuils, maar je moet dan wel een half uur van te voren aanwezig zijn wil je niet veroordeeld worden met alleen staanplaatsen. Hoewel het staan boven, voor de zaal van onze bijeenkomst, ook iets apart is, heeft wat weg van ‘gluren bij de buren’ in dit geval naar onze zeer enthousiaste jeugdleden, die op niet minder enthousiaste wijze door de MKCN leraren de kunst van de magie bijgebracht worden.

Het was wat magertjes met de senioren opkomst; zou dat komen doordat de jaarvergadering op het programma stond? Wel, dan direct maar het verslagje van die vergadering. Onze voorzitter Michel was verhinderd, hij had een belangrijke tafeltenniswedstrijd, kon geloof ik kampioen van Nederland worden, of iets degelijks. We zullen bij de volgende bijeenkomst de kampioensschaal wel kunnen bewonderen. Kees zat met verve de vergadering voor.

DE JAARVERGADERING   

Het is bekend dat we altijd streven naar een zo kort mogelijke jaarvergadering, wel, binnen 30 minuten waren we klaar. Ik zal hieronder zeer kort aangeven wat er uit kwam. Ik volg hierbij de agenda.

 1. Er waren geen mededelingen.
 2. Het jaarverslag van de secretaris werd goedgekeurd, er waren geen op- of aanmerkingen (heeft u het wel gelezen?).
 3. Jaarverslag penningmeester: er is sprake van een klein verlies, maar het is plezierig dat we nu op jaarbasis ongeveer € 1300,- minder aan zaalhuur hoeven te betalen.
 4. Verslag kascontrole commissie (Joop en Cor): alle bonnetjes waren nauwgezet door de heren nagevorst en er kwamen geen frauduleuze handelingen aan het licht.
 5. Hierdoor werd de penningmeester decharge verleend over 2017.
 6. De nieuwe kascontrole commissie bestaat voor 2018 uit Douwe en opnieuw Joop, met Chantal als reserve.
 7. Begroting 2016: De grootste kostenposten blijven de afdracht aan de NMU en de huur voor de zaal in Utrecht. Onder meer door de uitstekende opkomst op de GigaGoocheldag zijn we ongeveer uit de kosten. De contributie hoeft in ieder geval niet omhoog.
 8. Bestuur. Mijn mailbox heeft de afgelopen weken vol gestaan met allerlei verzoeken om de felbegeerde bestuursfuncties te gaan vervullen (maar dat gelooft u natuurlijk niet). Conclusie: ‘we blijven bewoon zitten’!
 9. Jeugd. ’t Gaat prima, we zitten duidelijk in de groei
 10. Programma 2018:
 11. Dit jaar bestaat de jeugdafdeling 10 jaar. Kevin en Jordi komen met een voorstel dit te vieren.
 12. Kees memoreerde de superdag in Meppel (aanstaande zondag, zie de NMU site www.denmu.nl) met topartiesten. Op 6 oktober is er een clubdag in Zwolle, waar onder andere tweede hands goochelspullen worden verkocht, Met Pinksteren wordt ‘De Boulevard of Magic’ georganiseerd (goochelen in de buitenlucht) in IJmuiden.
 13. De nieuwe wijze van de clubavond bevalt goed. Er is steeds een wisselende gastvoorzitter, vaak een mini-lecture, 1 routine per persoon (met de ‘tops en tips’) geen pauze, maar ‘jammen’ na afloop in het restaurant, waar de vertoonde effecten in een soort workshop verklaard en geoefend worden.
 14. Lezingen in 2018: ja graag! Fl!p stelt zich hiervoor (weer) beschikbaar en er werden namen genoemd van Court du May en Jo de Rijk. Oproep aan alle leden: Graag voorstellen doen voor een lezing (mail dit maar naar de secretaris w.dokkum@planet.nl).

DE ACTS

Onder leiding van Joost, die op energieke wijze de aanwezigen aanspoorde om interactief mee te doen, werden eerst enkele stellingen aan ons voorgelegd. We moesten met een blauw of rood spel kaarten aangeven of we het met de stelling eens waren of niet. De stellingen waren:

 • Er bestaan geen goede of slechte goocheltrucs.
 • Of een truc goed is wordt voor 90% bepaald door de presentatie.
 • Goochelen leer je het best uit boeken.

Deze stellingen leidden tot interessante discussies.

Douwe liet enkele leuke effecten zien. Een gekozen kaart zou niet in een grote plastic tas zitten, maar al op die tas gedrukt zijn. Zijn ‘verspringen van een munt van de ene hand naar de andere’ was verrassend en zijn variatie van een eerder door Herman uitgevoerd effect (kaarten werden op een tweetal stapeltjes gelegd, na aanwijzing door een assistent, het heet ‘out of this world’) was ook alleraardigst.

Fl!p verbaasde ons weer, nu met een touwroutine, waarbij een tweetal ‘ferme’ koorden zijn lichaam doorboorde. Griezelig!

Ja, Kees heeft over de hele wereld magische contacten, vooral ook met Rusland. Hij had een brief van Kate (als ik het goed heb begrepen de ‘Jasper Oberon van de Russische NMU’). Zij had een voorspelling gedaan die was vervat in een mooi Russisch doosje. Er werd door enkele leden twee kaarten gekozen, Chantal maakte het doosje open en de voorspelling die op het briefje in het doosje te lezen was klopte in eerste instantie niet, maar bij het omdraaien van de kaarten was de climax verrassend, want het klopte toch!

Er werd na afloop nog flink gejamd in het restaurant!

Heeft u nog tijd om een nieuw essay van mijn hand te lezen? Als het u teveel wordt moet u dit verslag maar in twee termijnen doornemen.

DE  GOOCHELCLUB, het vrgoochelen

 “Ja, bij ons hebben gelukkig de leden allemaal verschillende vóórnamen , da’s makkelijk bij de aankondigingen en verslagen; het beleid gaat zelfs zover dat kandidaat leden desnoods wordt gevraagd hun voornaam te veranderen” Ik was te gast bij het Magisch Genootschap Centraal Europa (MGCE), waar een vijftal zenuwachtige kandidaten in de gang aan het wachten was om een proeve van bekwaamheid voor het Bestuur af te leggen. “Onze club is inderdaad zeer internationaal georiënteerd”, sprak de voorzitter, “we krijgen verzoeken om lid te worden vanuit vele landen, maar men mag geen dubbel paspoort hebben en men moet een aantal standaard magische begrippen in het Nederlands kunnen uitspreken. Men kan zich ook bij ons, heel uniek, verzekeren tegen het mislukken van een truc; sommige leden laten zich zelfs vaccineren tegen het mislukken van de Mexicaanse greep”

De voorzitter memoreerde dat hij een dringend verzoek van de regering had gekregen om bij het vóórgoochelen vooral te letten op het handhaven van de normen en waarden.  Maar ook de heer Wilders had hem gebeld met de mededeling dat hij er naar streeft om alle zwarte speelkaarten te gaan verbieden en terug te sturen naar hun winkel van origine. De voorzitter zei echter dat hij hier niet aan gaat beginnen want dat geeft zoveel portokosten.

Astrid uit Vlaanderen had intussen moeite om in de gang haar sponsen balletjes met de ‘Franse val’ te laten verdwijnen (1); bij haar optreden in Wallonië had men namelijk een motie van wantrouwen ingediend omdat die (staats)greep daar wat gevoelig ligt. Heinrich uit Duitsland had een prachtig mentaal effect ingestudeerd, waarbij drie toeschouwers mochten raden welk dier in de duivenpan zat. Hij had op deze pan uit voorzorg een geluiddemper bevestigd, zodat de toeschouwers het gefluit van de wielewaal niet konden horen (2).

Heel apart was de bijdrage van Jean-Pierre uit Andorra, die op verschillende locaties geprobeerd had zijn illusionisten act, waarbij hij zichzelf als bijlage van een e-mail wist te versturen, te slijten (3). Dat was helaas bij geen enkele goochelclub gelukt, zodat hij het nog één keer zou gaan testen, voordat hij als uitgeprocedeerde goochelaar terug zou moeten keren naar Andorra.

Peter uit Australië wilde ook graag lid worden en had een kangoeroe als levende changeerzak vol met doekjes gestopt (4), maar hij stond nog op Schiphol te wachten voor inklaring zodat hij wel te laat zou zijn voor zijn examen van de MGCE.

Gelukkig waren er ook Nederlanders bij: Janus uit Drenthe (artiestennaam ‘Us Jan’) wilde graag laten zien dat hij er ook bij hoorde. Hij had een overtuigende act met de ‘invisible rabbit’ ingestudeerd, waarbij hij zijn konijn zou laten veranderen in de kangoeroe van Peter, maar die kwam maar niet opdagen, zodat Janus de wielewaal van Heinrich mocht lenen, maar die moest eerst nog uit de pan worden gehaald en dan zouden de mensen de mentale act al kunnen doorgronden met als gevolg dat Astrid daar erg zenuwachtig van werd en Jean Pierre hierdoor de eerste bus zou nemen naar Andorra. Als u deze zin te lang vindt moet u hem maar ‘deleten’.

Astrid beet het spits af (da’s dus iets anders dan op je duimspits bijten) en wist in sappig Vlaams met haar mooi gekuiste sponsen attributen veel indruk te maken op het MGCE bestuur. Peter was er nog steeds niet, zodat Heinrich naar zijn wielewaal kon fluiten omdat Janus deze in zijn act ging gebruiken.

Het waren allemaal heel mooie voorstellingen vond het bestuur en een oorverdovend gejuich steeg op toen bekend werd dat iedereen lid kon worden.

De kangoeroe van Peter bleek inmiddels onderweg te zijn naar Artis en Jean Pierre stond nog steeds te wachten op de bus naar Andorra.

Literatuur

 1. ‘De Franse en Engelse drop’. Een vergelijkend warenonderzoek naar de magische bloeddrukverhoging van beide soorten.
 2. ‘De wielewaal als mentalist’. Deze autobiografie geeft een helder inzicht in het dubbelleven van een genetisch gemanipuleerde vogel van diverse pluimage. Verkrijgbaar bij de Action. 
 3. “Ik twitter me rot en het double-face book geeft ook geen soelaas, dus ik ben er ingelinked”. Uit een interview met Jean Pierre in de ‘Andorra Street Journal’.
 4. ‘De kangoeroe als changeerzak’. Dit werkje heeft een storm van protest teweeggebracht bij de vegetariërsbond en bij mevrouw Thieme, die hierover vragen in de kamer heeft gesteld.

VOLGENDE BIJEENKOMST OP MAANDAG 14 MEI 2018 MET COR ALS AVONDVOORZITTER

Zeist, 10 april 2018

De secretaris 

BESTUUR   MKCN

Voorzitter: Michel Vredendaal, tel. 030-6377258 , mail josephinevredendaal@kpnmail.nl

Secretaris: Wim van Dokkum, tel. 030-6992860, mail w.dokkum@planet.nl

Penningmeester: Tjeerd Piso, tel. 0343-573828, mail piso@planet.nl

Tweede secretaris: Kees Ros, tel. 0318-624161, mail c.ros@chello.nl  

CONTRIBUTIE

Deze is voor jeugdleden € 65,- per jaar en € 100,-  per jaar voor seniorleden.

Jeugdlid is men tot en met het hele jaar waarin hij/zij 18 jaar oud wordt.

U kunt uw contributie overmaken op rekening NL38INGB0000120004 ten name van de Magische Kring Centraal Nederland te Wijk bij Duurstede.


 • 0

MKCN Clubverslag mei 2018

Category : Clubverslagen 2018

Verslag clubavond van de MKCN  op

Maandag  14 mei  2018

Aanwezig : 12 leden, 2 kandidaat leden en 2 jeugdleden

PROLOOG

Een niet uitbundige opkomst bij de senioren, maar er was weer veel te genieten. Koffie met een gebakje in verband met onze kersverse Ridder Kees. Hij vertelde later hoe hij gelokt was om op de plechtigheid te komen.

Het hoofd van de catering vroeg ons of er goochelaars zijn die willen ‘toveren’ voor een groep peuters; Cor zou eventueel kunnen met zijn ballonnen, want mentale effecten voor genoemde doelgroep gaat wat ver.

Cor was vanavond een zeer enthousiaste en kundige voorzitter, die met veel animo vele balloneffecten liet zien; ik kom er zo op terug.

Dee Espen en Luca de Vries zijn onlangs Nederlands jeugdkampioen geworden! Wow, alweer jeugdleden van de MKCN; hun act hebben we eerder op onze clubavond mogen aanschouwen. Zeer gefeliciteerd!

Op de Giga Goocheldag blijken we financieel quitte te hebben gespeeld, goed nieuws dus voor de penningmeester.

In 2021 vindt het wereld goochelcongres plaats; er zijn twee kandidaat landen die dit willen organiseren, Canada en Spanje; wij opteren voor Spanje.

DE ACTS

Cor nam het voortouw, zij het dan met ballonnen. Geweldig te zien dat hij niet alleen boordevol ideeën zit maar deze ook met veel vaart en enthousiasme weet te visualiseren. Vele typen ballonnen, groot en klein in allerlei vormen. De klasse van Cor straalt er vanaf. Het ging allemaal zo snel en gevarieerd dat een eenvoudige secretaris dit niet allemaal kon beschrijven. Scharen, die al of niet knippen, drakenkoppen, lieveheersbeestjes, het was inderdaad nauwelijks bij te benen.

Als voorzitter was Cor erg streng, zeker als het gaat om de tijd te bewaken, maar de presentaties van Janse, Douwe, Fl!p, Marius (kandidaat-lid) en Kees waren meer dan de moeite waard.

Janse had als thema ‘geld’, waarbij hij een persoonlijk bankbiljet (de Janse dollar of zoiets) omtoverde in een echt biljet van € 50.- . Met Reijnier deed Janse een griezelig effect waarbij hij een door Reijnier gekozen tweetal kaarten wist te ‘raden’, wel, eigenlijk door de pokerface van Reijnier te lezen. Janse is al benaderd door het ministerie van veiligheid (de Grapperhaus boys) om met zijn techniek de ‘groten der aarde’ geheimen te ontfutselen.

Douwe vertoonde een leuke kaarten routine met Cor en Maris als assistent. Ze mochten een gekozen kaart signeren en op wonderbaarlijke wijze bleken deze kaarten uit het spel verdwenen en in de achterzak van Douwe te zitten.

Het tweede effect met een glimlach sticker op een kaart hebben we nog van Douwe tegoed.

Fl!p weet natuurlijk erg veel van de historie van de goochelkunst. Als er nog ergens een leerstoel op dit gebied komt is Fl!p uiteraard de eerste kandidaat. Het bekende schilderij van Jeroen Bosch (die met het bekerspel) bleek een geheim te bevatten: als je de prent een kwartslag draait is op de tafel een gezicht te zien. Ook kikkers spelen op het schilderij een belangrijke rol. Zijn routine om een gekozen kaart te vinden, die uiteindelijk als enige kaart in het doosje bleek te zitten, was weer erg onderhoudend.

Marius (Rietdijk), ons nieuwe kandidaat lid), vertoonde een gedachtenexperiment met jumbo kaarten, waarop getallen van 6 cijfers stonden. De secretaris mocht een kaart (en derhalve een getal) kiezen en door zorgvuldig rondkijken in de zaal wist Marius de gedachten van de secretaris te raden (ik moet natuurlijk zeggen ‘mentaal te achterhalen’).

Onze Ridder Kees vertoonde een kaartenroutine waarbij een tweetal ‘gelukskaarten’ een belangrijke rol vervulden, moeilijk te beschrijven, maar erg verrassend.

Heeft u nog tijd om een zeer zotte essay te lezen? Wel, daar komt ie: 

HANDSFREE GOOCHELEN

Het kon niet uitblijven, na de zelfrijdende auto en zelfs plannen voor de vliegende automobielen (neen, dat zijn geen mobieltjes die vliegen) en de verplichting dat u ook in de auto ‘handsfree’ moet eten, wordt al driftig geëxperimenteerd met het handsfree goochelen in de auto. Wat staat ons te wachten:

 • Er is enorme vraag naar inbelpunten bij goochelaars die onderweg zijn. U kunt dan op de (handsfree) autotelefoon goochelaars van naam bellen met het verzoek een truc uit te halen. De beller is dan via diverse moderne communicatie middelen verbonden met de magicus.
 • Op het stuur kan deze magiër allerlei handelingen handsfree verrichten. Waar moet u dan aan denken:
 • De knop ‘kaarten’ geeft hem toegang tot een spel kaarten, dat uit een luikje van het zonnescherm tevoorschijn komt. Als u ‘DL’ indrukt kunt u een dubbele lift uitvoeren, zonder dus uw handen van het stuur te halen. Een eenvoudige kaarttruc is gratis, maar voor ‘de multi pip card’ moet u bijbetalen. Op uw boordcomputer zit ook een printfunctie, zodat u een gekozen kaart uit uw ‘invisible deck’ kunt uitprinten.
 • Voor peddel effecten zijn ‘handsfree peddels’ te koop. De ‘move’ kunt u met de lippen uitvoeren; de peddels zijn verkrijgbaar in diverse smaken, zodat u ook gevarieerd kunt proeven tijdens uw routine. Enige oefening vooraf thuis voor de spiegel wordt echter aangeraden.
 • Voor het effect met het elastiekje dat van uw duim ontsnapt hoeft u ook uw handen niet van het stuur te halen: als u op de knop ‘d’ drukt komt uit het stuur een kunstduim tevoorschijn, die naadloos aansluit op uw echte duim. Het is echter verstandig voor deze routine eerst een parkeerplaats op te zoeken, want de u voorbij rijdende politie zou uw opgestoken duim wellicht verkeerd kunnen interpreteren.
 • Als u tijdens het rijden permanent uw vingerhoedje op uw duim heeft is ook de vingerhoed routine eenvoudig ‘handsfree’ te vertonen; en met twee dopjes kunt u ook tijdens het rijden deze van de ene duim naar de andere laten verspringen.
 • De NMU biedt, in samenwerking met de ANWB, reeds handsfree goochel cursussen aan, zodat u daarna in de auto de bellers gecertificeerd kunt verrassen.
 • In de laboratoria van Dynamite Magic (DM) is men overigens hard bezig om andere effecten te lanceren, zoals de ‘paperball over the head’ van uw passagier, de ‘handsfree multiplying rabbit’ sponsbal routine, waarbij de kleine konijntjes vanzelf uit de ‘tom-tom’ vliegen, en een gekozen kaart op uw voorruit laten verschijnen nadat u het pakje kaarten naar deze voorruit heeft gegooid. Houd u de mailings van DM maar goed in de gaten

VOLGENDE BIJEENKOMST OP MAANDAG 11 juni 2018 MET Reijnier  ALS AVONDVOORZITTER.

Uw secretaris is dan met vakantie, maar Douwe zal het verslag maken.

Zeist, 15 mei 2018

De secretaris 

BESTUUR   MKCN

Voorzitter: Michel Vredendaal, tel. 030-6377258 , mail josephinevredendaal@kpnmail.nl

Secretaris: Wim van Dokkum, tel. 030-6992860, mail w.dokkum@planet.nl

Penningmeester: Tjeerd Piso, tel. 0343-573828, mail piso@planet.nl

Tweede secretaris: Kees Ros, tel. 0318-624161, mail c.ros@chello.nl  

CONTRIBUTIE

Deze is voor jeugdleden € 65,- per jaar en € 100,-  per jaar voor seniorleden.

Jeugdlid is men tot en met het hele jaar waarin hij/zij 18 jaar oud wordt.

U kunt uw contributie overmaken op rekening NL38INGB0000120004 ten name van de Magische Kring Centraal Nederland te Wijk bij Duurstede.

MKCN Jeugdverslag

VERSLAG en MEDEDELINGEN – Jeugdafdeling MKCN, 14 mei 2018.

Het was weer eens een opkomst als geen andere.

Iedere keer weer wat nieuws. Dit keer een wat trage start vanwege de overvolle wegen. Met 14 jeugdleden aanwezig een goede opkomst.

Jordi, Kevin en Janse startten de avond. We hadden wat extra senioren op bezoek, zoals Flip, Elmar, Tim en Michel.

Felicitaties. Er was wat te vieren

Kees was zeer verguld met de felicitatie bij zijn (late) binnenkomst en hij trakteerde op cola/fris en chips. Doen we niet iedere keer, maar af en toe moet kunnen. Er was dan ook wat te vieren.

Er was meer te vieren, want zoals iedereen inmiddels wel weet zijn Espen en Luca als duo Nederlands Kampioen bij de junioren geworden. Zij werden met applaus in het zonnetje gezet. Zij hebben verteld dat het leuk was om mee te doen en dat zij hadden genoten van de sfeer achter de schermen de goede onderlinge band tussen alle deelnemers en de – toch wel een beetje – spanning die zo’n wedstrijd met zich meebrengt.

NK Junioren 2019 – wie gaat er mee doen?

Natuurlijk werd onmiddellijk de vraag gesteld of zij volgend jaar gaan meedoen om hun titel te verdedigen en daar leken Espen en Luca wel zin in te hebben. Gelukkig lijkt dat ook in hun schoolprogramma te passen, want het is dan voor hen nog geen eindexamenjaar.

Ook Michael en Xander is gevraagd of zij weer willen meedoen, zolang dat qua leeftijd nog kan. Xander is in het diepste geheim bezig met een nieuwe act en Michael weet het nog niet zeker, want hij moet volgend jaar wél eindexamen doen.

Maar iedereen wil natuurlijk op de club een leuke show in elkaar kunnen gaan zetten. Dus we vragen aan allen of jullie willen nadenken wat je nu precies wilt gaan bereiken op en via de club.

Vraag: wat voor act wil je maken? Een vraag aan allen, ook als het niet voor een wedstrijd is.

We hebben veel jeugdleden. En we hebben gevraagd of iedereen wil nadenken over een act. Welk verhaal wil je vertellen met je act? Wat wil je vertonen? Wat wil je laten zien?

Dat hoeft niet gelijk voor een wedstrijd te zijn, maar we moeten ergens beginnen.

Coaches hebben we in de club gelukkig genoeg en het aantal jonge senioren, actief bezig met de goochelkunst, deels als beroep, blijft groeien. Daar kan de jeugd dus gebruik van maken. Voor ideeën en voor adviezen en coaching. Bij Luca en Espen is dat goed gelukt.

Workshop Pleerollen

Ja, hoe gek wil je het hebben. Kevin had twee jaar lang alle rollen thuis verzameld en meegenomen naar de club. En Jordi, die naast een ping-pongclub woont heeft alle ballen die hij vond meegenomen. Wat kun je daarmee? Dat werd dus een soort brainstorm wat je kunt met gekken materialen.

Ieder groepje mocht wat bedenken en het is opvallend hoeveel verschillenden oplossingen daar uit komen rollen (dit was bedoeld als woordgrap). De bedoeling van zo’n oefening is natuurlijk om te leren nadenken hoe je principes uit de goochelkunst (magneten, dubbele bodems, valkuilen, palmage, peddeltechniek, French drop etc, kunt toepassen met alledaagse dingen.

Trucs

Er werden ook nog wat andere effecten getoond. Niels combineerde een platgeslagen rol met een peddelroutine. De rode stip was een sponsbal. Geestig.

Luca en Espen hadden een heel leuk – slim bedacht – mentaal effect, waarbij een vrijelijk gekozen kaart die Espen liet trekken uit een jumbospel (dat nu een maandje bij Kees ligt, omdat dit bleef liggen op de club) door Luca werdgeraden ZONDER dat er aanwijzingen werden gegeven door espen.

Ook hier kun je zien dat als je zelf gaat nadenken over wat er allemaal kan je een heel eind kunt komen bij het zelf bedenken en maken van een truc, vaak verder dan alleen maar iets nadoen van YouTube.

Hoe gaan we verder? Programma en techniekenlijst.

Jullie hebben allemaal een formulier gekregen van Kevin.

Daarop kun je je wensen invullen.

Moet je echt doen, want dan weten wij wat jullie willen leren.

Heb je dat formulier niet (meer)? Vraag het dan per mail nog een keer aan Kevin: kevin@vaneinaarkip.nl

Binnenkort gaan Kevin, Jordi, Janse en kees de koppen bij elkaar steken om een plan te maken voor het volgende schooljaar.

We willen komen met een echt programma, zodat je langer tevoren weet wat we ongeveer gaan doen.

We willen ook een lijst ontwikkelen met allemaal verschillende goocheltechnieken. Wij vinden dat je het grootste deel daarvan moet kennen en ook kunnen.

Daar gaan we op oefenen en in je eigen lijst (of goochelboekje) kun je parafen verzamelen.

Ook op de club kunnen we NMU-examens afnemen.

Kijk maar eens naar de schitterende diploma’s die je kunt halen.

GOOCHELKAMP 2018

Dat is van 19-21 oktober in Lunteren.

Aanmelden kan nu al via de NMU site.

Dit kamp is alleen voor leden van de NMU. Voor jullie dus!

Vraag het aan je ouders.

Ook leuk om te weten dat de ouders van Michael in de vaste kampstaf zitten.

TONEELDAG voor JEUGD – zaterdag 30 juni

Ook daar gaan we meer aandacht aan besteden, want dat kan niet alleen maar in een leslokaal.

Zaterdag 30 juni.

In de Studio van MANRO in MEPPEL

Rabroekenweg 10, 7942 JE Meppel

Ouders kunnen jeugd afzetten om 10.00. Er is koffie.

Workshops (zonder ouders) van 10.30-15.45

Ouders weer terug om 15.45.

Korte show om te laten zien wat ze geleerd hebben van 16.00-16.30

Kosten: € 7,50 voor drinken/versnaperingen en lunch per deelnemer.

Het is even rijden, maar ECHT DE MOEITE WAARD!

MELD JE NU ALVAST AAN: bij MANRO >> info@manro.nl

Het jeugdbestuur


 • 0

MKCN Clubverslag december 2018

Category : Clubverslagen 2018

Verslag clubavond van de MKCN  op

Maandag  10 december  2018

Aanwezig : 10 leden (magertjes dus)

PROLOOG

Er is duidelijk wat aan de hand met Zwarte en andere Pieten. Er mag ook niks meer! Minister Grapperhaus heeft in het kader van de narcoticabestrijding ernstig bezwaar gemaakt tegen het lied ‘Zwarte Piet, wiedewiedewiet’ en hij ontraadt ten stelligste open te doen als er op de deur wordt geklopt, want het kan best een ‘vreemd’ling’ zijn die verdwaald is. Vraag in ieder geval niet naar zijn naam ! O ja, ook ‘Moriaantje zo zwart als roet’ wordt in de ban gedaan door de actiegroep KOZ (Kick out Zwarte Piet). Teneinde de superioriteit van het blanke ras te bestrijden is de groep KOS opgericht (‘Kick out Sneeuwwitje’). De vegetarische versie van het aloude ‘Hokus Pokus’  wordt ‘Hokus Pokus Spinazie Pas’. U heeft ongetwijfeld van ‘NL alert’ gehoord; de bijbehorende deun is ‘Daar was laatst een meisje loos’.

Er is ook een groep opgericht die alle uitdrukkingen met een dier erin een vegetarische wending wil geven; zo wordt ‘de koe bij de hoorns vatten’ ‘de bloem bij de doornen pakken’ en ‘zo dood als een pier’ wordt ‘zo levend als een dier’. Nou, zo kan die wel weer!

Henk was deze avond voorzitter en deed dat met veel passie. We waren enigszins bezorgd over de lage opkomst; ligt dit deels aan de formule, die we een aantal keren gehanteerd hebben of is de animo voor de maandelijkse bijeenkomsten zonder meer al aan het verminderen, een verschijnsel dat ook bij andere verenigingen bekend is. Het aantal vooraanmeldingen bij Henk was ook laag, alleen Fl!p had zich gemeld. Gelukkig waren er enkele spontane bijdragen, kom ik zo op terug.

Afgesproken werd dat we voorlopig de formule van aanmelding vooraf voortzetten, maar dat de aanwezigen toch hun routines spontaan op de avond kunnen blijven vertonen. Dus laat iedereen ‘gewoon’ wat meenemen.

MEDEDELINGEN

Helaas hebben we opzeggingen ontvangen van twee leden: Sandra Graafland en Beer van Muiswinkel. We zullen de charmante Sandra en de uitbundige Beer missen; zeer bedankt voor jullie activiteiten binnen de MKCN. Ook Cor meldde dat hij zijn lidmaatschap opzegt. Ja, wat moet de MKCN nu zonder Cor en wie moet nu het onderwerp ‘ballonnen’ behartigen. Ook Cor zeer bedankt voor de vele wijze lessen en zijn onnavolgbare, vooral korte acts.

De secretaris heeft te kennen gegeven dat hij na vele jaren secretaris te zijn geweest, deze functie ter beschikking stelt. Gelukkig is Douwe Swierstra bereid gevonden Wim op te volgen. Bij de jaarvergadering zal de overdracht plaats vinden.

DE ACTS

Henk had een boeiend college over het ontstaan van de IBM (voor de jonge lezertjes: International Brotherhood of Magicians), die zijn oorsprong vond in Canada en Amerika. Het tijdschrift The Linking Ring is zeer vermaard. Er zijn heden meer dan 10.000 leden wereldwijd en in Nederland bestaat ‘Ring 78’, de Fred Kaps Ring genaamd; Henk is hier lid van. Hij deelde een info folder uit van  deze Ring.

Vervolgens vertoonde Henk een wonderschone versie van het bekerspel en een chip routine. Beide op muziek. Men was doodstil van verwondering! Enkele tips werden gegeven om de routine nog mooier te maken, voor een deel over het muziekfragment.

Fl!p was net terug van een ongetwijfeld succesvolle lezingencyclus in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk. Het thema Sinterklaas/Kerstman illustreerde hij met enkele alleraardigste effecten. Uit de Kerstmanmuts toverde hij een fles bisschopswijn. Vervolgens liet hij een routine zien met kaarten in enveloppen, waarop sokken en kerstcadeautjes stonden en die op wonderbaarlijke wijze van plaats veranderden.

Gelukkig (want er waren geen andere aanmeldingen) liet Janse één van zij favoriete kaarttrucs zien, zijn versie van de ‘ambitious card routine’. Vooral zijn kaarten schudden methoden (in diverse landen) waren hilarisch.

Michel liet zijn versie zien van de twee kaarten in een hoesje, waarbij de klaver 9 een harten boer penetreert. Ook vertoonde hij de routine waarbij hij wist welke van de vier vrouwen zou worden gekozen. Zijn effect van vier ‘achten’ van het kaartspel, die zich één voor één omdraaiden was alleraardigst.

De secretaris wilde graag weten welke trucs/routines de aanwezigen zoal bij het tafelgoochelen gebruiken. Dat leverde een aardige variatie aan effecten op.

Er schijnt na afloop nog aardig wat gegoocheld te zijn in het café, maar uw secretaris was al op weg naar huis, want er moest een verslag worden gemaakt (!?).

 

VOLGENDE BIJEENKOMST OP MAANDAG 14 januari 2019. Onze echte voorzitter Michel zal dan ook avondvoorzitter zijn.  

 

Zeist, 11 december 2018

De secretaris

 

 

 

BESTUUR   MKCN

Voorzitter: Michel Vredendaal, tel. 030-6377258 , mail josephinevredendaal@kpnmail.nl

Secretaris: Wim van Dokkum, tel. 030-6992860, mail w.dokkum@planet.nl

Penningmeester: Tjeerd Piso, tel. 0343-573828, mail piso@planet.nl

Tweede secretaris: Kees Ros, tel. 0318-624161, mail c.ros@chello.nl

CONTRIBUTIE

Deze is voor jeugdleden € 65,- per jaar en € 100,-  per jaar voor seniorleden.

Jeugdlid is men tot en met het hele jaar waarin hij/zij 18 jaar oud wordt.

U kunt uw contributie overmaken op rekening NL38INGB0000120004 ten name van de Magische Kring Centraal Nederland te Wijk bij Duurste