Author Archives: MKCNsite

 • 0

MKCN Clubverslag november 2018

Category : Clubverslagen 2018

Verslag clubavond van de MKCN  op

Maandag  12 november  2018

Aanwezig : 12 leden

PROLOOG

Bij het binnentreden van onze zaal waande ik mij in een kleuterschool (kennen de jonge lezertjes deze eerste tempel van onderwijs?): Ik zag de vele jeugdleden enthousiast bezig met het vouwen van gekleurde vellen papier, een soort fröbelen interpreteerde ik. Nu heb ik slechts twee dagen onderwijs genoten op genoemde instelling, want ik ben van vóór de oorlog (diezelfde jonge lezertjes moet ik mogelijk vertellen welke oorlog ik bedoel!), zodat ik het vouwen zeker niet onder de knie heb. Er zat echter een diepere betekenis achter deze handelingen, het betrof het ontwikkelen van een magisch/mentale tover routine, waarbij Janse, Kees en Tim de ‘meesters’ waren. Deze tover routine werd later op de avond voor de senioren uit de doeken (lees ‘papier’) gedaan.

De avond was toch al geheimzinnig want Marius had als gastvoorzitter het onderwerp ‘hypnose’ op de agenda gezet, kom ik straks op terug.

Kees had kosten noch moeite gespaard om ons later op de avond in het café nog enkele alcoholische versnaperingen en één chocomel te laten drinken, want onze zaal is natuurlijk zonder ‘drank’ wat sober.

Maar er werd eerst ‘gewoon’ gegoocheld:

DE ACTS

Douwe vertoonde een interessant kaart effect. Chantal (wat leuk dat ze er weer was!) mocht een kaart aanwijzen in het spel van Douwe en Douwe bedekte het spel met een doek. Björn maakte met zijn ‘tover-phone’ een foto van het geheel en, warempel, op het scherm was een afbeelding te zien van de gekozen kaart.

Omdat het hier ging om het forceren van een kaart, werden nog enkele andere forceermethoden besproken.

Janse vertoonde (dus) de in de proloog genoemde ‘colour paper mystery’. Uit een spel kaarten met magische symbolen mocht Björn een kaart kiezen en die bleek uiteindelijk terecht te zijn gekomen op de achterkant van het visitekaartje van Janse dat goed ingepakt zat in die opgevouwen gekleurde velletjes papier. Als ik vertel dat ‘ruw/glad’ ten grondslag lag aan dit effect, weet u natuurlijk het geheim.

Janse is niet alleen vingervlug maar ook vingergevoelig: Tim schudde een spel kaarten en Janse ‘voelde’ met zijn vinger aan de onderkant van het spel of het een zwarte dan wel witte kaart betrof. Ik heb begrepen dat minister Grapperhaus hem al heeft gevraagd om te voelen of bepaald geld zwart is of witgewassen.

Ja, en toen kwam Marius. Hij goochelt sinds twee jaar met sterke interesse in mentale routines. Wat goochelen betreft heeft hij, naar eigen zeggen, zo ongeveer het gehele assortiment van ‘Dynamite Magic’ gekocht.

Hypnose dus vanavond. Om er in te komen deed hij eerst twee ‘bekende’ effecten, die met het gelijk omkeren van twee (van drie) glazen om tenslotte te eindigen met alle drie de glazen gewoon op tafel en het effect van de speciaal gevouwen handen, die achter de rug zich omdraaien. Na een inleiding over wat hypnose is en welke fases je kan onderscheiden, moesten we allemaal de ogen sluiten en door zacht te praten spoorde Marius ons aan om te denken aan plezierige gebeurtenissen uit het verleden. Ik dacht bijvoorbeeld aan het succes van mijn eerste goocheltruc, maar dat doe ik ook soms als ik rustig thuis zit in de stoel. Sommige aanwezigen voelden wat, maar met mij gebeurde niets bijzonders; tja, ik ben mogelijk niet gevoelig voor hypnose. In de ervaring van Marius kan hypnose zelfs leiden tot het op een podium kakelen als een kip. Voor goochelaars zou dit moeten uitmonden in het kirren als een duif of het bewegen als een konijn, denk ik.

Ik moest ook weer denken aan de oertijd van de MKCN toen we in Zeist in een belendende zaal gelijktijdig met onze bijeenkomst een dames seance hadden die met kaarsjes op de tafel zich leken bezig te houden met spirituele zaken.

Zeer boeiend Marius en voor herhaling en diepgang vatbaar!

 

VOLGENDE BIJEENKOMST OP MAANDAG 10 december 2018

 

Zeist, 13 november 2018

De secretaris

 

BESTUUR   MKCN

Voorzitter: Michel Vredendaal, tel. 030-6377258 , mail josephinevredendaal@kpnmail.nl

Secretaris: Wim van Dokkum, tel. 030-6992860, mail w.dokkum@planet.nl

Penningmeester: Tjeerd Piso, tel. 0343-573828, mail piso@planet.nl

Tweede secretaris: Kees Ros, tel. 0318-624161, mail c.ros@chello.nl

CONTRIBUTIE

Deze is voor jeugdleden € 65,- per jaar en € 100,-  per jaar voor seniorleden.

Jeugdlid is men tot en met het hele jaar waarin hij/zij 18 jaar oud wordt.

U kunt uw contributie overmaken op rekening NL38INGB0000120004 ten name van de Magische Kring Centraal Nederland te Wijk bij Duurstede.


 • 0

MKCN Clubverslag oktober 2018

Category : Clubverslagen 2018

Verslag clubavond van de MKCN  op

Maandag  8 oktober  2018

Aanwezig : 12 leden en Ron Aué (met dus een streepje op de ‘e’, een accent aigu, mooi scrabble woord), van de Fred Kaps ring, door Fl!p uitgenodigd.

PROLOOG

Het is immer een prachtig gezicht het enthousiasme bij de jeugd te observeren. Onder leiding van Janse, Jordi en Kevin worden de jongelui betoverd tot echte artiesten. Ik nam waar dat er vele kaarten vliegensvlug de zaal in werden geslingerd, gaf wel een rommel.

Aan het eind van de seniorenbijeenkomst gaf Marius een inleiding over het gebruik van hypnose bij onder meer het goochelen; kom ik zo op terug.

Björn was onze avondvoorzitter en deed dat met verve, met vooral aandacht voor het gebruik van smartphones en andere ‘moderne’ apparatuur voor ook ‘moderne’ magische effecten. Nu ben ik de enige Nederlander zonder zo’n smartphone (waar je ook mee schijnt te kunnen bellen, ja ik weet het, ik ben ouderwets en ben opgegroeid met de telefooncel buiten en het oneindig stoppen van muntjes in zo’n cel op vakantie, maar dat terzijde), dus de technische begrippen die door Björn over ons werden uitgestort ontgingen mij een beetje.

Björn ontwikkelt allerlei apps voor verbazingwekkende effecten, maar het moet natuurlijk niet zo zijn dat het alleen maar om de technische mogelijkheden gaat, want het moet uiteraard vooral om entertainment gaan (vonden wij).

Ik las vanmorgen al in de krant dat er al apps zijn ontwikkeld om op afstand de kaart te raden die meneer Trump bij zijn dagelijks overleg heeft uitgekozen om weer een medewerker te ontslaan, cybermagic zal dat wel heten.

MEDEDELINGEN

 • Janse maakte ons attent op enkele NMU evenementen, waaronder het NMU jeugd weekend, er zijn nog plaatsen; zie verder de NMU website.
 • Er worden aardig wat magische bijeenkomsten georganiseerd, de vraag is of dat allemaal niet teveel is.
 • Het was voor de secretaris hartverwarmend te horen dat Joop blij was dat hij (de secretaris dus) weer aanwezig was (dank u wel meneer) en van diezelfde secretaris was een interview verschenen in het maandblad van de KBO/PCOB over zijn goochelactiviteiten, met aandacht voor Magic Care (oplage 250.000, toe maar!).

DE ACTS

Bij de inleiding van Björn kwamen interessante discussiepunten aan de orde over het gebruik van smartphones in het goochelen. Een doekje door een smartphone trekken zal voor de leek tenminste zoveel indruk maken als het laten verschijnen van de beeltenis van een gekozen kaart op de smartphone; de ‘ouderwetse’ polaroidcamera, waarbij zo’n kaart gewoon verschijnt is wellicht te prefereren omdat de toeschouwer dan iets mee krijgt. Björn gaf een demonstratie van het toepassen van een blue tooth kaartspel voor het vinden van een gekozen kaart. Björn houdt zich overigens aanbevolen voor ideeën voor het gebruik van smartphones of i-pads bij het goochelen.

Cor houdt zich (ook) verre van genoemde moderne apparatuur, gewoon leuke onderhoudende routines met ballonnen is al jaren zijn devies. Henk Oud (maar hij ziet er nog jong uit) mocht een vel papier met daarop tekeningen van ballonnen opvouwen tot bij elkaar een klein vierkantje. Na enig knipwerk door Cor werden de afzonderlijke stukjes (elk met een ballon erop) op tafel gelegd; het aantal rode ballonnen bleek overeen te komen met het aantal werkelijke ballonnen die Cor in een zak had zitten. Tovenarij! Ook zijn transformatie van stukjes afgeknipte ballonnen tot een grote kleurrijke ballon was alleraardigst.

Fl!p vertoonde een routine met kaarten die onnavolgbaar was, zal ik ook maar niet proberen. Diverse door enkele aanwezigen gekozen kaarten kwamen op de meest onwaarschijnlijke wijze steeds opnieuw tevoorschijn, waarbij het ‘lege’ doosje een voorname rol speelde. Klasse!

Marius Rietdijk (nog niet zo lang lid dus ik noem ook zijn achternaam maar) is psycholoog en psychotherapeut en stelde de link van hypnose met goochelen aan de orde. Hij past hypnose regelmatig toe bij diverse seances en andere bijeenkomsten. Is het gevaarlijk en hebben we er wat aan waren enkele discussiepunten waar Marius een volgende keer uitgebreid op in wil gaan.

Hij probeerde één en ander uit bij Fl!p, die een (geforceerde) diepe buiging voor hem maakte. Dus wellicht een vervolg in november of december.

EPILOOG

We dachten in het café nog wat na te goochelen, maar dat was gesloten, zodat we in het donker in de richting van ons vervoermiddel probeerden te geraken, waarbij ik mij regelmatig omkeerde om te zien of ik hierbij niet gehypnotiseerd zou worden en per vergissing op zoek ging naar mijn fiets, die gewoon thuis stond.

 

VOLGENDE BIJEENKOMST OP MAANDAG 12 november 2018

 

Zeist, 10 oktober 2018

De secretaris

 

 

 

BESTUUR   MKCN

Voorzitter: Michel Vredendaal, tel. 030-6377258 , mail josephinevredendaal@kpnmail.nl

Secretaris: Wim van Dokkum, tel. 030-6992860, mail w.dokkum@planet.nl

Penningmeester: Tjeerd Piso, tel. 0343-573828, mail piso@planet.nl

Tweede secretaris: Kees Ros, tel. 0318-624161, mail c.ros@chello.nl

CONTRIBUTIE

Deze is voor jeugdleden € 65,- per jaar en € 100,-  per jaar voor seniorleden.

Jeugdlid is men tot en met het hele jaar waarin hij/zij 18 jaar oud wordt.

U kunt uw contributie overmaken op rekening NL38INGB0000120004 ten name van de Magische Kring Centraal Nederland te Wijk bij Duurstede.


 • 0

MKCN Clubverslag september 2018

Category : Clubverslagen 2018

Verslag clubavond van de MKCN  op

Maandag  10 september  2018

Aanwezig : 14 leden waarvan 3 jeugdleden

PROLOOG

Na de zomer vakantie een mooie opkomst. Janse is avondvoorzitter bij de herstart van onze maandelijkse bijeenkomsten.

De mini-lecture van Janse draaide dit keer om het thema “Showmanship”. Een Engelse term die in het Nederlands niet echt een goede vertaling kent, gelukkig is dat ook niet nodig omdat iedereen precies weet wat er met deze term bedoeld wordt. Als illustratief voorbeeld voerde hij via een Powerpoint presenttie Houdini op. Janse raadde (ried?) een ieder het boek aan van Bill Kalush: Houdini, the making of America’sfirst super hero en verder het boek Strong Magic van Darwin Ortiz (een boek dat ik ook van harte aanbeveel: geen trucs, maar een geweldige complete behandeling en analyse van de goocheltheorie).

Ortiz  noemt vijf aspecten van Showmanship:

 • challenge (uitdaging), dit brengt er spanning in
 • Prestige; dit wekt (hogere) verwachtingen en genereert dus meer aandacht
 • Uniekheid, genereert nieuwsgierigheid
 • Betekenisvolheid (meaningfullness); het moet wel “ergens over gaan”, genereert betrokkenheid
 • Menselijkheid (Charisma), geef oprecht om het publiek en stel niet alleen jezelf centraal

Wat de effecten betreft, deze moeten voldoen aan de (meeste van de) volgende criteria:

 • bijzonder (intrigerend)
 • moeilijk (althans moeilijk ogend, en jongleur met zes ballen krijgt meer aandacht, waardering en applaus dan één met drie ballen)
 • “jij bent niet de eerste de beste” (dus goed en/of uniek of althans “anders”)
 • pas (een deel van de) act aan “moment” aan, dus creëer interactie en geeft niet alleen een (unilaterale)  demonstratie, geen act op de automatische piloot

Tot slot: wees aimabel, als het publiek jou mag dan zijn ze meer vergevingsgezind of staan het zelf ook sympathieker tegen over jou. Maak ook veel gebruik van de kracht van suggestie.

DE ACTS

Fl!p beet dit keer het spits af en eindigde niet de avond, zoals vaak het geval is. Flip vertoonde een lange en gevarieerde routine met slechts één prop: de “portefeuille met twee rechte lintjes en twee gekruiste lintjes”(ik weet even de officiële naam niet, maar een ieder moet dit zo kunnen herkennen). Een geleend bankbiljet en geleende pinpas verwisselden plaats, verdwenen en verschenen etc. Knap zoals Fl!p heel veel verschillende mogelijkheden ontdekt en uitgewerkt had en tot één geheel gesmeed.

Reynier vertoonde vervolgens een routine waarbij drie kaarten vrijelijk werden gekozen en op een uiterst verrassende wijze alle drie weer op verschillende plaatsen en wijzen werden teruggevonden.

Vervolgens werd een geleend bankbiljet opgerold en gevuld met water. Met één magisch gebaar werd het water tot stilstand gebracht (m.a.w. het stroomde niet uit het bankbiljet) waarna het vervolgens in een beker werd teruggegoten. Uiteraard was het bankbiljet kurkdroog.
Tim vertoonde hierna een zgn. book test , origineel en overtuigend, kort maar krachtig. Vervolgens verscheen een vrijelijk in gedachten genomen bekende Nederlander op het scherm van een geleende (!) Smart Phone.

We waren nog niet van de verbazing bekomen of Tim poetste een met een viltstift op zijn hand aangebracht kruisje weg, waarna dit in de hand van de dienstdoende vrijwilliger bleek te zijn verschenen! Het klinkt misschien als oude wijn in een nieuwe zak, maar de impact van dit effect was heel erg groot.

Kees mocht de avond afsluiten en deed dat met een zaal vullende routine. Veel humor en kolderieke flauwekul, zeer entertaining maar toch ook met een verbazingwekkend slot: een mini tank achterhaald het gekozen voorwerp.

VOLGENDE BIJEENKOMST OP MAANDAG 8 oktober juni 2018 MET Björn  ALS AVONDVOORZITTER.

Hilversum, 11 september 2018

De secretaris a.i.

BESTUUR   MKCN

Voorzitter: Michel Vredendaal, tel. 030-6377258 , mail josephinevredendaal@kpnmail.nl

Secretaris: Wim van Dokkum, tel. 030-6992860, mail w.dokkum@planet.nl

Penningmeester: Tjeerd Piso, tel. 0343-573828, mail piso@planet.nl

Tweede secretaris: Kees Ros, tel. 0318-624161, mail c.ros@chello.nl  

CONTRIBUTIE

Deze is voor jeugdleden € 65,- per jaar en € 100,-  per jaar voor seniorleden. Jeugdlid is men tot en met het hele jaar waarin hij/zij 18 jaar oud wordt.

U kunt uw contributie overmaken op rekening NL38INGB0000120004 ten name van de Magische Kring Centraal Nederland te Wijk bij Duurstede.


 • 0

MKCN Clubverslag juli 2018

Category : Clubverslagen 2018

Grote en kleine MKCN tovenaars,

Wellicht verwacht, de juli opkomst was niet om over naar huis te schrijven. Ik heb maar een kort verslag geschreven, dat hieronder staat, dus u hoeft geen bijlage te openen.

MKCN bijeenkomst 9 juli 2018

 Het was te verwachten, vakantietijd en we hebben al in jaren geen bijeenkomst in juli gehad. Dus minimale bezetting. En er was niet eens voetbal op de TV!

Dus geen uitgebreid verslag, maar enkele observaties.

·       Het Bestuur was bijna voltallig aanwezig, alleen Kees vertegenwoordigde ons in Korea. En Cor was er ook, altijd vol met subtiele humor.

·       Een combinatie van jeugd en senioren, bijzonder leerzaam: Espen Dee, Luca de Vries, Nigel Roos en Niels Karelsen kregen privé les van Janse Heijn, en Jordi IJzerman, toegetreden tot de senioren, zag dat het goed was.

·       Het zag er buiten nogal ‘luguber’ uit, alles was dicht (onder andere het theater café) en wij waren boven de enige gasten; beneden zat een grote groep dames die ongetwijfeld iets nuttigs deden waarvan mij de inhoud is ontgaan.

·       Prachtig te zien hoe Nigel en Niels met enthousiasme mij diverse trucs toonden, vanuit hun mooie koffertje en met volle  overtuiging.

·       Tjeerd zat erbij en keek ernaar als een gezag uitstralende penningmeester en we weten dat door zijn beleid de contributie niet omhoog hoeft.

·       Er werd natuurlijk ook gegoocheld. Michel had twee speelkaarten, stak daar een potlood door en verschoof daarna de kaarten met het potlood erin. Gewoon toveren! Janse maakte het helemaal bont: Uit een blanco spel mocht Jordi een kaart kiezen en zijn keuze noemen. Wel da’s natuurlijk niet zo bijzonder, maar uiteindelijk scheen Janse met een (tover)lantaarntje op die blanco kaart en verscheen de beeltenis van de kaart die Jordi had genoemd. Inderdaad ook toveren en wij stelden voor dat Janse linea recta naar Korea moest vliegen om met deze truc wereldkampioen te worden.

·       Deed de secretaris ook iets? Ja, hij liet een peddel effect zien met gekleurde legoblokjes erop. Cor mocht een getal van 1-6 noemen, zodat een kleur werd gekozen en toen bleek dat alle legoblokjes deze kleur had aangenomen. Dit effect kent u natuurlijk, maar het ging vooral om de geraffineerde forceermethode.

·       Wel, we gingen op tijd weer naar huis (Niels en Nigel waren uiteraard al veel eerder door hun ouders opgehaald).

·       Conclusie: laten we juli (en augustus) maar vrij laten, want de opkomst was zeer matig.

·       Volgende keer: maandag 10 september.