MKCN Clubverslag april 2018

 • 0

MKCN Clubverslag april 2018

Category : Clubverslagen 2018

Verslag clubavond van de MKCN  op

Maandag  12 maart  2018

Aanwezig : 14 leden, 2 kandidaat leden en 2 jeugdleden

PROLOOG

De ontvangstruimte van ons ‘clubhuis’ is voor verbetering vatbaar. Er zijn 4 mooie fauteuils, maar je moet dan wel een half uur van te voren aanwezig zijn wil je niet veroordeeld worden met alleen staanplaatsen. Hoewel het staan boven, voor de zaal van onze bijeenkomst, ook iets apart is, heeft wat weg van ‘gluren bij de buren’ in dit geval naar onze zeer enthousiaste jeugdleden, die op niet minder enthousiaste wijze door de MKCN leraren de kunst van de magie bijgebracht worden.

Het was wat magertjes met de senioren opkomst; zou dat komen doordat de jaarvergadering op het programma stond? Wel, dan direct maar het verslagje van die vergadering. Onze voorzitter Michel was verhinderd, hij had een belangrijke tafeltenniswedstrijd, kon geloof ik kampioen van Nederland worden, of iets degelijks. We zullen bij de volgende bijeenkomst de kampioensschaal wel kunnen bewonderen. Kees zat met verve de vergadering voor.

DE JAARVERGADERING   

Het is bekend dat we altijd streven naar een zo kort mogelijke jaarvergadering, wel, binnen 30 minuten waren we klaar. Ik zal hieronder zeer kort aangeven wat er uit kwam. Ik volg hierbij de agenda.

 1. Er waren geen mededelingen.
 2. Het jaarverslag van de secretaris werd goedgekeurd, er waren geen op- of aanmerkingen (heeft u het wel gelezen?).
 3. Jaarverslag penningmeester: er is sprake van een klein verlies, maar het is plezierig dat we nu op jaarbasis ongeveer € 1300,- minder aan zaalhuur hoeven te betalen.
 4. Verslag kascontrole commissie (Joop en Cor): alle bonnetjes waren nauwgezet door de heren nagevorst en er kwamen geen frauduleuze handelingen aan het licht.
 5. Hierdoor werd de penningmeester decharge verleend over 2017.
 6. De nieuwe kascontrole commissie bestaat voor 2018 uit Douwe en opnieuw Joop, met Chantal als reserve.
 7. Begroting 2016: De grootste kostenposten blijven de afdracht aan de NMU en de huur voor de zaal in Utrecht. Onder meer door de uitstekende opkomst op de GigaGoocheldag zijn we ongeveer uit de kosten. De contributie hoeft in ieder geval niet omhoog.
 8. Bestuur. Mijn mailbox heeft de afgelopen weken vol gestaan met allerlei verzoeken om de felbegeerde bestuursfuncties te gaan vervullen (maar dat gelooft u natuurlijk niet). Conclusie: ‘we blijven bewoon zitten’!
 9. Jeugd. ’t Gaat prima, we zitten duidelijk in de groei
 10. Programma 2018:
 11. Dit jaar bestaat de jeugdafdeling 10 jaar. Kevin en Jordi komen met een voorstel dit te vieren.
 12. Kees memoreerde de superdag in Meppel (aanstaande zondag, zie de NMU site www.denmu.nl) met topartiesten. Op 6 oktober is er een clubdag in Zwolle, waar onder andere tweede hands goochelspullen worden verkocht, Met Pinksteren wordt ‘De Boulevard of Magic’ georganiseerd (goochelen in de buitenlucht) in IJmuiden.
 13. De nieuwe wijze van de clubavond bevalt goed. Er is steeds een wisselende gastvoorzitter, vaak een mini-lecture, 1 routine per persoon (met de ‘tops en tips’) geen pauze, maar ‘jammen’ na afloop in het restaurant, waar de vertoonde effecten in een soort workshop verklaard en geoefend worden.
 14. Lezingen in 2018: ja graag! Fl!p stelt zich hiervoor (weer) beschikbaar en er werden namen genoemd van Court du May en Jo de Rijk. Oproep aan alle leden: Graag voorstellen doen voor een lezing (mail dit maar naar de secretaris w.dokkum@planet.nl).

DE ACTS

Onder leiding van Joost, die op energieke wijze de aanwezigen aanspoorde om interactief mee te doen, werden eerst enkele stellingen aan ons voorgelegd. We moesten met een blauw of rood spel kaarten aangeven of we het met de stelling eens waren of niet. De stellingen waren:

 • Er bestaan geen goede of slechte goocheltrucs.
 • Of een truc goed is wordt voor 90% bepaald door de presentatie.
 • Goochelen leer je het best uit boeken.

Deze stellingen leidden tot interessante discussies.

Douwe liet enkele leuke effecten zien. Een gekozen kaart zou niet in een grote plastic tas zitten, maar al op die tas gedrukt zijn. Zijn ‘verspringen van een munt van de ene hand naar de andere’ was verrassend en zijn variatie van een eerder door Herman uitgevoerd effect (kaarten werden op een tweetal stapeltjes gelegd, na aanwijzing door een assistent, het heet ‘out of this world’) was ook alleraardigst.

Fl!p verbaasde ons weer, nu met een touwroutine, waarbij een tweetal ‘ferme’ koorden zijn lichaam doorboorde. Griezelig!

Ja, Kees heeft over de hele wereld magische contacten, vooral ook met Rusland. Hij had een brief van Kate (als ik het goed heb begrepen de ‘Jasper Oberon van de Russische NMU’). Zij had een voorspelling gedaan die was vervat in een mooi Russisch doosje. Er werd door enkele leden twee kaarten gekozen, Chantal maakte het doosje open en de voorspelling die op het briefje in het doosje te lezen was klopte in eerste instantie niet, maar bij het omdraaien van de kaarten was de climax verrassend, want het klopte toch!

Er werd na afloop nog flink gejamd in het restaurant!

Heeft u nog tijd om een nieuw essay van mijn hand te lezen? Als het u teveel wordt moet u dit verslag maar in twee termijnen doornemen.

DE  GOOCHELCLUB, het vrgoochelen

 “Ja, bij ons hebben gelukkig de leden allemaal verschillende vóórnamen , da’s makkelijk bij de aankondigingen en verslagen; het beleid gaat zelfs zover dat kandidaat leden desnoods wordt gevraagd hun voornaam te veranderen” Ik was te gast bij het Magisch Genootschap Centraal Europa (MGCE), waar een vijftal zenuwachtige kandidaten in de gang aan het wachten was om een proeve van bekwaamheid voor het Bestuur af te leggen. “Onze club is inderdaad zeer internationaal georiënteerd”, sprak de voorzitter, “we krijgen verzoeken om lid te worden vanuit vele landen, maar men mag geen dubbel paspoort hebben en men moet een aantal standaard magische begrippen in het Nederlands kunnen uitspreken. Men kan zich ook bij ons, heel uniek, verzekeren tegen het mislukken van een truc; sommige leden laten zich zelfs vaccineren tegen het mislukken van de Mexicaanse greep”

De voorzitter memoreerde dat hij een dringend verzoek van de regering had gekregen om bij het vóórgoochelen vooral te letten op het handhaven van de normen en waarden.  Maar ook de heer Wilders had hem gebeld met de mededeling dat hij er naar streeft om alle zwarte speelkaarten te gaan verbieden en terug te sturen naar hun winkel van origine. De voorzitter zei echter dat hij hier niet aan gaat beginnen want dat geeft zoveel portokosten.

Astrid uit Vlaanderen had intussen moeite om in de gang haar sponsen balletjes met de ‘Franse val’ te laten verdwijnen (1); bij haar optreden in Wallonië had men namelijk een motie van wantrouwen ingediend omdat die (staats)greep daar wat gevoelig ligt. Heinrich uit Duitsland had een prachtig mentaal effect ingestudeerd, waarbij drie toeschouwers mochten raden welk dier in de duivenpan zat. Hij had op deze pan uit voorzorg een geluiddemper bevestigd, zodat de toeschouwers het gefluit van de wielewaal niet konden horen (2).

Heel apart was de bijdrage van Jean-Pierre uit Andorra, die op verschillende locaties geprobeerd had zijn illusionisten act, waarbij hij zichzelf als bijlage van een e-mail wist te versturen, te slijten (3). Dat was helaas bij geen enkele goochelclub gelukt, zodat hij het nog één keer zou gaan testen, voordat hij als uitgeprocedeerde goochelaar terug zou moeten keren naar Andorra.

Peter uit Australië wilde ook graag lid worden en had een kangoeroe als levende changeerzak vol met doekjes gestopt (4), maar hij stond nog op Schiphol te wachten voor inklaring zodat hij wel te laat zou zijn voor zijn examen van de MGCE.

Gelukkig waren er ook Nederlanders bij: Janus uit Drenthe (artiestennaam ‘Us Jan’) wilde graag laten zien dat hij er ook bij hoorde. Hij had een overtuigende act met de ‘invisible rabbit’ ingestudeerd, waarbij hij zijn konijn zou laten veranderen in de kangoeroe van Peter, maar die kwam maar niet opdagen, zodat Janus de wielewaal van Heinrich mocht lenen, maar die moest eerst nog uit de pan worden gehaald en dan zouden de mensen de mentale act al kunnen doorgronden met als gevolg dat Astrid daar erg zenuwachtig van werd en Jean Pierre hierdoor de eerste bus zou nemen naar Andorra. Als u deze zin te lang vindt moet u hem maar ‘deleten’.

Astrid beet het spits af (da’s dus iets anders dan op je duimspits bijten) en wist in sappig Vlaams met haar mooi gekuiste sponsen attributen veel indruk te maken op het MGCE bestuur. Peter was er nog steeds niet, zodat Heinrich naar zijn wielewaal kon fluiten omdat Janus deze in zijn act ging gebruiken.

Het waren allemaal heel mooie voorstellingen vond het bestuur en een oorverdovend gejuich steeg op toen bekend werd dat iedereen lid kon worden.

De kangoeroe van Peter bleek inmiddels onderweg te zijn naar Artis en Jean Pierre stond nog steeds te wachten op de bus naar Andorra.

Literatuur

 1. ‘De Franse en Engelse drop’. Een vergelijkend warenonderzoek naar de magische bloeddrukverhoging van beide soorten.
 2. ‘De wielewaal als mentalist’. Deze autobiografie geeft een helder inzicht in het dubbelleven van een genetisch gemanipuleerde vogel van diverse pluimage. Verkrijgbaar bij de Action. 
 3. “Ik twitter me rot en het double-face book geeft ook geen soelaas, dus ik ben er ingelinked”. Uit een interview met Jean Pierre in de ‘Andorra Street Journal’.
 4. ‘De kangoeroe als changeerzak’. Dit werkje heeft een storm van protest teweeggebracht bij de vegetariërsbond en bij mevrouw Thieme, die hierover vragen in de kamer heeft gesteld.

VOLGENDE BIJEENKOMST OP MAANDAG 14 MEI 2018 MET COR ALS AVONDVOORZITTER

Zeist, 10 april 2018

De secretaris 

BESTUUR   MKCN

Voorzitter: Michel Vredendaal, tel. 030-6377258 , mail josephinevredendaal@kpnmail.nl

Secretaris: Wim van Dokkum, tel. 030-6992860, mail w.dokkum@planet.nl

Penningmeester: Tjeerd Piso, tel. 0343-573828, mail piso@planet.nl

Tweede secretaris: Kees Ros, tel. 0318-624161, mail c.ros@chello.nl  

CONTRIBUTIE

Deze is voor jeugdleden € 65,- per jaar en € 100,-  per jaar voor seniorleden.

Jeugdlid is men tot en met het hele jaar waarin hij/zij 18 jaar oud wordt.

U kunt uw contributie overmaken op rekening NL38INGB0000120004 ten name van de Magische Kring Centraal Nederland te Wijk bij Duurstede.