MKCN Clubverslag januari 2019

  • 0

MKCN Clubverslag januari 2019

Category : Clubverslagen 2019

Verslag clubavond van de MKCN  op

Maandag  14 januari 2019

Aanwezig : 9 leden (nog steeds magertjes dus) en 2 jeugdleden (hoewel, Kevin en Jordi horen eigenlijk bij de ‘senioren’)

PROLOOG 1

Ik las vanmorgen dat klimaat extremist Ed Nijpels ons gaat opleggen dat we maar twee keer per week vlees mogen eten, want dan gaat de CO2 uitstoot ‘drastisch’ omlaag. Overigens pleit ik er al een tijdje voor dat alle mensen op aarde elke dag een halve minuut de adem inhouden, moet u eens kijken wat dat scheelt in genoemde uitstoot. En u redt hiermee ook een ijsbeertje op de Noordpool, denkt de heer Nijpels, zodat dat zelfde ijsbeertje zijn vlees kan eten.

Terug naar dat vlees en de gevolgen voor de goochelaars. In algemene zin worden ‘buitengewone vlees opsporingsambtenaren’ ingesteld, die bij de supermarkt gaan controleren hoeveel vlees u in uw tas heeft, eventueel in combinatie met vlees detectie poortjes. Voor goochelaars betekent de maatregel dat uw duivenpannen door diezelfde ambtenaren zullen worden gecontroleerd op de illegale aanwezigheid van konijnen. U mag per week maar één konijnenproductie vertonen, want anders riskeert u een boete of wordt u gevorderd om met vegetarische konijnen te gaan werken. De NMU is al in spoedvergadering bijeen geweest. We houden u op de hoogte.

 PROLOOG 2

Er was een interessante discussie over digitaal of analoog toen bleek dat uw secretaris in feite geen mobieltje heeft. En Kees regelde de koffie tijdens de pauze in het lokaal van de kaartende dames. Het bestuur is overigens akkoord met het voorstel van Kees dat we voortaan in een zaaltje van het Vorstelijk Complex (colour kitchen) onze bijeenkomsten gaan houden, zodat deze weer interessant worden voor alle leden. U hoort hier ook nog nader van.   

Kevin had voor de jeugdleden een prachtig ‘MKCN paspoort’ gemaakt met praktische informatie. Met enige aanpassing zou dit ook geschikt gemaakt kunnen worden voor de senior leden. Naar verluidt is zo’n paspoort uniek in goochelend Nederland, bravo!

DE ACTS

Kevin en Jordi lieten ons een griezelige act zien: Michel en Joop moesten met hun handen naar voren en de ogen dicht vooraan staan en de mouwen opstropen. Kevin beroerde de neus van Joop met een veer en Jordi ging met zijn handen enkele bewegingen maken vóór het hoofd van Michel. Toen beide heren werd gevraagd wat zij voelden bleek dat zij allebei de aanraking met de veer op de neus hadden gevoeld. Wow, dat lijkt op een spirituele sessie, griezelig inderdaad.

Zal ik de ballon doorprikken? Het toverwoord is ‘loops’ (uitvinder Finn Jon, wist Fl!p). Die ‘loops’ kunnen ook worden gebruikt voor het laten zweven van speelkaarten of andere voorwerpen, het werd geïllustreerd in filmpjes die door Kees werden vertoond. Een kaartje met 5 ‘loops’ kan worden besteld bij ‘aliexpress’ website https://s.click.aliexpress.com/e/c3QNas3A en kost minder dan een euro.

Fl!p deed ook iets griezeligs: Een touw dat om zijn hoofd werd gehangen penetreerde ineens de nek, een soort wurgkoord effect. Er schijnt in verschillende staten van Amerika hiervoor belangstelling te bestaan bij ter dood veroordeelde personen, want die kunnen dan claimen dat bij juist gebruik (= de Fl!p-methode) ze ontsnappen aan de straf.  

Ja, de vele kaartgrepen die Flip daarna in een effect liet zien zijn natuurlijk voor ‘gewone’ goochelaars niet eenvoudig te leren. Binnenkort (?) komen deze grepen uitvoerig ter sprake in een nieuw boek van Fl!p, dat bij het uitkomen wordt voorzien van een DVD door Kevin opgenomen.

Weer een gedenkwaardige avond! Zoals steeds, komt u derhalve volgende keer gewoon naar Utrecht!

VOLGENDE BIJEENKOMST OP MAANDAG 12 februari 2019.

Zeist, 15 januari 2019

De secretaris 

BESTUUR   MKCN

Voorzitter: Michel Vredendaal, tel. 030-6377258 , mail josephinevredendaal@kpnmail.nl

Secretaris: Wim van Dokkum, tel. 030-6992860, mail w.dokkum@planet.nl

Penningmeester: Tjeerd Piso, tel. 0343-573828, mail piso@planet.nl

Tweede secretaris: Kees Ros, tel. 0318-624161, mail c.ros@chello.nl  

CONTRIBUTIE

Deze is voor jeugdleden € 65,- per jaar en € 100,-  per jaar voor seniorleden.

Jeugdlid is men tot en met het hele jaar waarin hij/zij 18 jaar oud wordt.

U kunt uw contributie overmaken op rekening NL38INGB0000120004 ten name van de Magische Kring Centraal Nederland te Wijk bij Duurstede.