MKCN Clubverslag maart 2019

  • 0

MKCN Clubverslag maart 2019

Category : Clubverslagen 2019

Verslag clubavond van de MKCN  op

Maandag 11 maart 2019

Aanwezig :  16 leden en 2 kandidaat leden (Kristle Kranenburg en Victor Berkhout)

PROLOOG

U heeft ongetwijfeld gelezen over de agressie jegens doktersassistentes, zowel fysiek als door middel van onwelvoeglijk taalgebruik. Geldt dit ook voor de goochelaarsassistent (M/V)?

Wel, we hebben uitgebreid onderzoek gedaan op dit terrein en de bevindingen zijn niet hoopgevend. We kregen meldingen van doorgezaagde weesmeisjes, die misbaar maakten omdat de afgezaagde delen niet snel genoeg weer aan elkaar werden getoverd. Ook heeft men meegemaakt dat iemand uit het publiek met een schaar het podium op klom omdat die iemand vond dat het doorknippen van het touw te langzaam ging. Ja, korte lontjes, zeker ook omdat men mij schreef dat een meneer van mening was dat de lontjes van de brandende kaarsjes te langzaam door de assistente werd aangestoken. In Appingedam stormde zelfs iemand naar voren om duidelijk te maken dat hij een eerder volgnummer had (met airmiles nota bene) om een kaart van de goochelaar te trekken. Tevens kwam mij ter ore dat een toeschouwer reclameerde dat de door een assistent uit een oor gehaald sponsen balletje uit het rechteroor kwam; de meneer bleek van Groen Links te zijn. Nu we het toch over politiek hebben: de heren van DENK willen dat alle speelkaarten Turkse symbolen krijgen, maar ja, daar begint de NMU natuurlijk niet aan.  

Minister Dekker heeft al maatregelen aangekondigd: tenminste één dag in de verdwijnkooi van Hans Klok voor genoemde vergrijpen.  

Wel, laten we ons maar bezig houden met de MKCN, want daar gaat alles zonder vergrijpen (wel met grepen overigens).

HET PROGRAMMA

Janse Heijn was vanavond voorzitter en deed dit als vanouds met veel charme.  

De vorige maand in gebruik genomen nieuwe locatie bleek ook heden zeer goed te bevallen.

Er was een aantal mededelingen:

  • Bij de AB vergadering van de NMU was de MKCN met Kees, Douwe, Michel en Janse goed vertegenwoordigd.
  • Bij het Dutch Festival of Magic (DFoM, 30 mei-1 juni) komt het voorzitterschap van de NMU (opnieuw) aan de orde.
  • Er is een optie om in 2024 het FISM wereldcongres (opnieuw, want in 2003 wat het in Den Haag) naar Nederland te halen. Er komt een aparte stichting die dat gaat coördineren, ook voor het Europees congres in 2023 (wsch. in Rotterdam).
  • Op zondag 14 april vindt het jaarlijks junioren concours plaats (Meppel). Zeer aanbevolen!
  • Wat het DFoM betreft (Reehorst Ede) is de donderdag (Hemelvaartsdag) overdag gratis toegankelijk; er staan dan al veel dealers, die graag een deel van uw vakantiegeld voor hun magie ‘opeisen’.
  • Op 22 maart vindt in Amsterdam (Holiday Inn hotel) een magische happening plaats met ook veel dealers en veel magische toppers.

DE ACTS

Henk vertoonde enkele zeer aardige varianten van het ‘doorgezaagde weesmeisje’ of beter gezegd, van de ‘zig-zag lady’. Met een dollar in een doosje en met een vrouw uit het kaartspel. Erg overtuigend! De secretaris vulde aan dat het effect ook bestaat met een sigaret en een bierblikje.

Kees liet een griezelige routine zien, waarbij Kristle een aantal kaarten op de hand van Kees legde, waarna hij precies wist hoeveel kaarten dat waren. Victor (dus ook een kandidaat lid) mocht het spel schudden en een aantal kaarten van het stapeltje afhalen; ook nu wist Kees hoeveel kaarten dat waren maar ook de waarde van de bovenste kaart van het stapeltje goed te noemen. Hoe hij dit deed? Da’s geheim natuurlijk, maar later op de avond bleek de verklaring kinderlijk eenvoudig, ga ik dus niet in het verslag zetten, want voor je het weet gaat de andere Victor (inderdaad van Mind f’ck) ermee vandoor. Kees opteert voor een functie bij het tellen van de stemmen bij de komende verkiezingen door via ‘handoplegging’ snel naar de resultaten toe te werken.

De act van Tim was echt griezelig, zelfs bij het beschrijven van het effect krijg ik weer kippenvel: Tim had vier ‘niet-pistolen’, waarvan hij er drie door Kevin liet uitkiezen en die achtereenvolgens op de hand van Kevin schoot, zonder dat dit bij Kevin enig letsel veroorzaakte; het vierde apparaat schoot Tim op een plankje met een kaart erop en, u raadt het al, deze werd door de nietjes doorboord.   

De act van Fl!p gaf diens creativiteit weer eens goed weer: Na het schudden van kaarten en het kiezen van vier kaarten door 4 toeschouwers bleken die kaarten het woord ‘TOUW’ te vormen, het thema bij de jeugd deze avond.

En na het doorboren van een appel door twee touwtjes, waarna de appel weer vrij kwam, was Kristle hiervan zo onder de indruk dat zij deze appel ging opeten, omdat zij mogelijk dacht dat er wonderbaarlijke krachten in die appel zaten.

Janse vertoonde een ijzersterk mentaal effect, waarbij Jordi een tekening op een velletje papier mocht schrijven. Wat daarna allemaal gebeurde was pure mentale tovenarij: De tekening bleek op een lei te staan en ook uiteindelijk op een kaart die in een envelop zat. Ook het serienummer van een 10 euro biljet (van Jan) kwam op wonderbaarlijke wijze tevoorschijn vanuit een portefeuille van Janse.

Tenslotte had Douwe een aardige mentale routine met ESP kaarten, waarbij hij vooral met een leuk aangepaste ‘patter’, wist wie welke kaart had uitgekozen.

JAMSESSION

Na een korte pauze in het restaurant keerden we weer terug naar ons eigen zaaltje voor de uitleg van de effecten. Ga ik dus niet op in, komt u volgende keer maar weer eens opdagen, zeer de moeite waard!   

VOLGENDE BIJEENKOMST OP MAANDAG 8 april 2019.

Dan vindt tevens de jaarlijkse ledenvergadering plaats (kort en krachtig overigens).

Zeist, 12 maart 2019

De secretaris 

BESTUUR   MKCN

Voorzitter: Michel Vredendaal, tel. 030-6377258 , mail josephinevredendaal@kpnmail.nl

Secretaris: Wim van Dokkum, tel. 030-6992860, mail w.dokkum@planet.nl

Penningmeester: Tjeerd Piso, tel. 0343-573828, mail piso@planet.nl

Tweede secretaris: Kees Ros, tel. 0318-624161, mail c.ros@chello.nl  

CONTRIBUTIE

Deze is voor jeugdleden € 65,- per jaar en € 100,-  per jaar voor seniorleden.

Jeugdlid is men tot en met het hele jaar waarin hij/zij 18 jaar oud wordt.

U kunt uw contributie overmaken op rekening NL38INGB0000120004 ten name van de Magische Kring Centraal Nederland te Wijk bij Duurstede.