GESCHIEDENIS

De Magische Kring Centraal Nederland bestaat sinds 1962, maar heeft in de eerste twintig jaar een andere naam gehad. Destijds was de vereniging aangesloten bij de ‘International Brotherhood of Magicians’. Deze internationale organisatie bestaat uit tientallen afdelingen (‘Ringen’) die elk de naam van een beroemde goochelaar droegen. Binnen deze Brotherhood vormde de MKCN de 171e Ring “Bamberg”. De naam “Bamberg” verwees naar een Nederlandse familie die al zeven generaties lang beroemde goochelaars voortbracht.

In 1986 besloten de leden van deze ring om hun alliantie te wijzigen. De club verruilde zijn lidmaatschap aan de ‘International Brotherhood’ voor aansluiting bij de Stichting ‘Nederlandse Magische Unie’ (NMU) – de landelijke Nederlandse goochelorganisatie. De NMU is aangesloten bij de FISM (Fédération Internationale des Sociétés Magiques, de wereldwijde organisatie van georganiseerde goochelaars). In het kader van deze wijziging werd de oude vereniging ontbonden en werd in plaats daarvoor een nieuwe club opgericht door het toenmalige bestuur dat bestond uit Jacob de Ridder, Willem Mathieu en Albert van Herpen. In de statuten werd als doel genoemd: “Het doel van de vereniging is het beoefenen van de goochelkunst en het stimuleren daarvan.”.

In 2008 kreeg de MKCN een jeugdafdeling en werd het mogelijk om als tiener te leren goochelen bij onze vereniging. Junioren die 18 jaar worden kunnen sindsdien meteen doorstromen naar de senioren, zonder daarvoor auditie (‘voorgoochelen’) te doen. In 2014 won de vereniging voor het eerst in jaren weer de Verenigingsprijs bij de Nederlandse Kampioenschappen voor de goochelkunst.

In die jaren vonden de ledenavonden plaats in Hotel De Biltsche Hoek. Toen de ledenaantallen (o.a. door vergrijzing) afnamen en de huurprijs toenam ging het bestuur op zoek naar een andere locatie. Deze werd gevonden in Utrecht Zuilen en eind 2017 streek de vereniging neer in Het Vorstelijk Complex. Daarbij werd ook de structuur van de ledenavonden gewijzigd door een speciaal daarvoor opgerichte commissie.

In 2019 deden verschillende (jeugd)leden met veel succes mee aan de Nederlandse Kampioenschappen. In totaal haalden de leden van de MKCN zes prijzen op, waaronder de verenigingsprijs.

Tussen 2000 en 2016 kwam de MKCN bij elkaar in Hotel de Biltsche Hoek
In 2019 droeg oud-voorzitter Michel de hamer over aan de huidige voorzitter Janse. Op de hamer staat nog steeds '171e Ring Bamberg'. Een referentie naar het verleden.