PRAKTISCHE INFORMATIE

BIJEENKOMSTEN

De Magische Kring Centraal Nerderland komt elke 2e maandag van de maan bij elkaar in één van de twee vergaderlokalen boven de Colour Kitchen in het Vorstelijk Complex te Utrecht Zuilen. Het programma van de ledenavonden ziet er gewoonlijk als volgt uit:

18:30-20:00 Juniorenbijeenkomst
20:15-21:00 Bijeenkomst volwassenen
21:00-21:10 korte pauze
21:10-22:00 Jamsessie volwassenen

LID WORDEN

Iedereen die geïnteresseerd is om lid te worden kan zonder betaling een paar keer komen kijken. Besluit je om definitief lid te worden? Dan wordt je door het bestuur gevraagd om te ‘voorgoochelen’; je laat dan een korte act aan de overige leden zien waarmee je jezelf officieel aan de vereniging voorstelt.

Als je lid wordt van de MKCN wordt je ook automatisch lid van de Nederlandse Magische Unie. Je ontvangt een officiële NMU-pas waarmee je korting krijgt bij congressen en goochelwinkels.

CONTRIBUTIE

De contributie voor junioren is €65,- per jaar. Senior-leden betalen €100,- per jaar. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld bij de Algemene Ledenvergadering.

BESTUUR

Voorzitter
JANSE HEIJN

Secretaris
DOUWE SWIERSTRA

Penningmeester
TJEERD PISO

Jeugdsecretaris
KEES ROS

Jeugdbestuur
KEVIN IKE
JORDI IJZERMAN

CONTACT

MAGISCHE KRING CENTRAAL NEDERLAND
GOOCHELCLUB

CONTACT:
Janse Heijn (Voorzitter)
06 55 38 31 39
info@goochelclubmkcn.nl
www.goochelclubmkcn.nl

LOCATIE LEDENAVONDEN:
Colour Kitchen Ruimte 2
Prinses Christinalaan 1
3554 JL Utrecht