PRAKTISCHE INFORMATIE

BIJEENKOMSTEN

De Magische Kring Centraal Nederland komt elke eerste maandag van de maand bij elkaar in één van de zalen in het buurthuis van het Vorstelijk Complex te Utrecht Zuilen. Het programma van de ledenavonden ziet er gewoonlijk als volgt uit:

18:30-20:00 Juniorenbijeenkomst
20:15-21:00 Bijeenkomst volwassenen
21:00-21:10 korte pauze
21:10-22:15 Jamsessie volwassenen.

LID WORDEN

Iedereen die geïnteresseerd is om lid te worden kan zonder betaling drie keer komen kijken. Lijkt de dat leuk? Meld je dan aan mij één van onze secretarissen (zie hieronder). Besluit je om definitief lid te worden? Dan wordt je door het bestuur gevraagd om te ‘voorgoochelen’; je laat dan een korte act aan de overige leden zien waarmee je jezelf officieel aan de vereniging voorstelt.

Als je lid wordt van de MKCN wordt je ook automatisch lid van de Nederlandse Magische Unie. Je ontvangt een officiële NMU-pas waarmee je korting krijgt bij congressen en goochelwinkels.

CONTRIBUTIE

De contributie voor junioren is €70,- per jaar. Volwassen leden betalen €120,- per jaar. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld bij de Algemene Ledenvergadering.

BESTUUR

Voorzitter
VIKTOR BERKHOUT

Secretaris
JAN VAN DEN BERG

Penningmeester
TJEERD PISO

Jeugdsecretaris
KEES ROS

Jeugdbestuur
XANDER VAN DOORN

CONTACT

Voor vragen over lidmaatschap, onze afdeling voor volwassenen, de NMU of wanneer u een goochelaar zoekt kunt u terecht bij onze Secretaris Volwassenen:

SECRETARIS VOLWASSENEN
Jan van den Berg
info@goochelclubmkcn.nl

Voor vragen over onze jeugdafdeling kunt u terecht bij onze Secretaris Jeugd:

SECRETARIS JEUGD
Kees Ros
Tel.: +31 6 23901160
jeugd@goochelclubmkcn.nl

LOCATIE LEDENAVONDEN:
Buurthuis de Beatrix (Kook-leslokaal)
Pr. Beatrixlaan 2a
3554 JK Utrecht