MKCN Jaarverslag 2018

W. van Dokkum

Nijenheim 11-17

3704 AC Zeist

Tel. 030 6992860

w.dokkum@planet.nl

JAARVERSLAG SECRETARIS OVER 2018

  1. Algemeen

Voor de Magische Kring Centraal Nederland (MKCN) was 2018 opnieuw een boeiend jaar met veel activiteiten door een tamelijk vaste kern van ongeveer 20 leden.

Zeer verheugend was de blijvende groei en bloei van de jeugdafdeling, waarover apart wordt gerapporteerd.

De belangrijkste clubactiviteiten zijn nog steeds de maandelijkse bijeenkomsten, waarvan er in het verslagjaar 11 werden gehouden, inclusief een extra in juli (normaal een vakantiemaand). De locatie werd met ingang van januari 2018 buurthuis De Beatrix in het Vorstelijk Complex in Zuilen (Utrecht), maar in 2019 wordt dit een zaaltje boven het restaurant van het Vorstelijk Complex, een duidelijke verbetering.

Tijdens de jaarvergadering werden Joop van der Rijst en Douwe Swierstra benoemd in de kascommissie..

Op de reguliere clubavonden werd steeds met veel animo gegoocheld. De contacten met de NMU werden voortgezet door Kees Ros als NMU secretaris.

  • Ledenadministratie

In januari 2019 bedroeg het aantal (senior)  leden 28. Het aantal jeugdleden is verheugend groot en schommelt momenteel tussen 15 en 18. Het is niet geheel verrassend dat de mutaties bij de jeugdleden groter is dan bij de senioren. Een recente ledenlijst is regelmatig aan de leden toegezonden en op de website van de NMU werd het MKCN ledenbestand actueel bijgehouden.

Helaas werd afscheid genomen van enkele prominente leden, Beer van Muiswinkel, Sandra Graafland en Cor Stoops.

  • Clubbijeenkomsten

In totaal werden 11 officiële clubbijeenkomsten gehouden. Gedurende de eerste periode van 1 ½ uur werd steeds onderricht gegeven aan de jeugdleden, de senioren verbleven daarna tot meestal 22.30 uur in dezelfde zaal.

De formule van de commissie onder leiding van Janse Heijn, waarbij leden zich van te voren bij de (wisselende) avondvoorzitter kunnen melden voor het uitvoeren van een routine, die daarna uitgebreid werd besproken (‘Tops en Tips’) bleek goed werkzaam te zijn. Hiertoe wordt door de avondvoorzitter (of iemand anders) eerst een mini-lecture gehouden, waarna de opgegeven acts worden vertoond, waarbij vooral positieve feedback van belang is. Genoemde mini-lecture kan ook erg goed geschikt zijn om bij de jeugdbijeenkomst te houden.  

De jaarvergadering werd tijdens de april bijeenkomst gehouden. De maandelijkse clubverslagen werden goed ontvangen en hadden vaak een ludiek karakter.

  • De MKCN Jeugdafdeling

De jeugdafdeling van de MKCN kan terugkijken op een goed jaar 2018. De afdeling had 14 leden (onder de 18 jaar) en een bestuur bestaande uit Kevin Ike en Jordi IJzerman. In 2018 werd door jeugdleden meegedaan aan het NK-Jeugd in Meppel, waar Luca en Espen Nederlands kampioen werden.

Het jeugdbestuur heeft eind 2018 een ‘goochelpaspoort’ ontwikkeld, waarin de leden hun vorderingen kunnen bijhouden. De meeste jeugdleden hebben in de herfst van 2018 deelgenomen aan het NMU jeugdweekeind. Tijdens dit weekeind werd veel aandacht besteed aan het verbeteren van technieken en hoe je een act goed kunt presenteren. De clubbijeenkomsten werden goed bezocht, ondanks de afstand die sommigen moeten afleggen. Gemiddeld waren drie docenten aanwezig en het animo om bij de jeugd les te geven of te assisteren lijkt toe te nemen, mede door de verjonging bij de senioren. Een nieuwe opzet met voor elke keer een duidelijk thema (goochelen met magneten, met touw etc.) bleek goed te bevallen.

Tijdens de jeugdbijeenkomsten:

  1. Werden nieuwe technieken besproken en geleerd.
  2. Werden nieuwe trucs voorgedaan en uitgelegd door docenten.
  3. Lieten jeugdleden hun nieuwe effecten zien en kregen zij commentaar in de

        vorm van ‘tips en tops’

Ook in 2018 bleef ‘oudere jeugd’ regelmatig aanwezig tijdens het eerste deel van de seniorenbijeenkomst en hebben jeugdleden hun acts ook daar regelmatig getoond.

Helaas is er in 2018 geen ouderavond gehouden, maar de jeugd heeft wel enthousiast meegedaan aan de GiGaGoocheldag die de MKCN op 11  maart organiseerde in het Vorstelijk Complex, ons tegenwoordige honk.